Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Linda Borger

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Linda Borger

Fil.dr. i pedagogik. Jag disputerade 2018 med avhandlingen Investigating and Validating Spoken Interactional Competence: Rater Perspectives on a Swedish National Test of English. Avhandlingen undersöker bedömningen av det muntliga nationella delprovet i engelska i gymnasieskolan utifrån olika validitetsaspekter. Mina forskningsintressen rör kunskapsbedömningar i skolan, storskaliga mätningar och validitetsteori, med särskilt fokus på bedömning och språk. Jag undervisar på lärarutbildningen och på fristående kurser i pedagogik, framför allt inom områdena pedagogisk bedömning och språkdidaktik. Jag är kursansvarig lärare på kursen Breddad lärarkompetens: Bedömning och examination (HPE303) vid Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL). Jag arbetar även i Projektet Nationella prov i främmande språk (NAFS) med analys och provutveckling. Knuten till forskningsmiljöerna Lärande och bedömning i språk (LBS) och Förutsättningar, Utbildning och Resultat (FUR).