Länkstig

Linda Borger

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Linda Borger

Forskningsintressen

Mina forskningsintressen inkluderar frågor om kunskapsbedömning och betyg i skolan, nationella och internationella storskaliga mätningar samt validitetsteori. Jag deltar för närvarande i ett forskningsprojekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond där jag tillsammans med projektledare Stefan Johansson (GU) och Rolf Strietholt (TU Dortmund) undersöker relationen mellan elevresultat i PISA och elevernas betyg och nationella provresultat i svenska, matematik och naturvetenskapliga ämnen. Vi analyserar även hur representativt 2018 års PISA-urval är i relation till totalpopulationen.

Jag arbetar också i Projektet Nationella prov i främmande språk (NAFS) med analys och provutveckling.

Undervisning

Jag undervisar inom kurser i bedömning och betygsättning samt mätlära (klassisk och modern testteori).

Forskningsmiljöer

Lärande och bedömning i språk (LBS)

Förutsättningar Utbildning Resultat (FUR)