Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Linda Borger

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Linda Borger

Jag disputerade 2018 med avhandlingen Investigating and Validating Spoken Interactional Competence: Rater Perspectives on a Swedish National Test of English. Avhandlingen undersöker bedömningen av det muntliga nationella delprovet i engelska i gymnasieskolan utifrån olika validitetsaspekter.

Forskningsintressen

Mina forskningsintressen rör kunskapsbedömningar i skolan, storskaliga mätningar och validitetsteori, med särskilt fokus på bedömning och språk.

Undervisning

Jag undervisar på lärarutbildningen och på fristående kurser i pedagogik, framför allt inom områdena pedagogisk bedömning och språkdidaktik. Jag arbetar även i Projektet Nationella prov i främmande språk (NAFS) med analys och provutveckling.

Forskningsmiljöer

Lärande och bedömning i språk (LBS)

Förutsättningar Utbildning Resultat (FUR)