Länkstig

Thea Klapp

Om Thea Klapp

Jag är anställd som doktorand i pedagogik på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik. Jag arbetar inom forskningsprojektet Elevers självuppfattning och skolprestation: ömsesidiga relationer och effekter av sociala jämförelser och betyg (SENSE).

Jag är intresserad av elevers självuppfattade akademiska kompetens, motivation och välmående. Inom ramen av mitt doktorandprojekt är jag främst intresserad av hur sociala jämförelser med skolkamrater påverkar elevers uppfattningar av deras akademiska förmågor.