Länkstig

Annica Nyman Alm

Universitetsadjunkt

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
A3 332
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Annica Nyman Alm

 

Jag arbetar huvudsakligen med samverkan och uppdragsverksamhet och är studierektor för institutionens samverkansuppdrag, uppdragsutbildningar och uppdragsforskning. Jag är engagerad i olika samverkansaktiviteter såväl inom universitetet som med externa aktörer. Under flera år har jag arbetat som expert för Skolverket med skolreformer, styrdokument och skolans organisation på central nivå.  

Undervisning Jag undervisar inom uppdragsutbildningar som riktar sig till skolledare och lärare och inom yrkeslärar- och ämneslärarprogramet Innehållet handlar framför allt om styrdokument och bedömning samt skolutveckling och ledarskap. Jag har ett särskilt intresse för kopplingen mellan skolans organisering och ledning samt lärares arbete med att utveckla undervisningen för att öka elevernas måluppfyllelse. Jag har tidigare undervisat blivande gymnasielärare med inriktning mot det nuvarande gymnasieämnet Pedagogik.  

Nyckelord Samverkan, skolutveckling, skolledarskap, styrdokument och bedömning