Länkstig

Maria Åström

Universitetslektor

Avdelningen ämnesdidaktik med inriktning naturvetenskap och
teknik
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Rumsnummer
B4 455
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Maria Åström

Forskningsintresse

Marias huvudsakliga forskningsintresse är lärande i de naturvetenskapliga ämnena (speciellt fysik och fysikdidaktik). Hon disputerade år 2008 i forskarskolan för Naturvetenskapernas och Teknikens didaktik (FoNTD) vid Linköpings universitet med avhandlingen "Defining Integrated Science Education and Putting It to Test". Hon har deltagit i forskningsstudie, finansierad av Vetenskapsrådet, om bedömningskriterier i uppsatser. "Reliability in assessing master thesis in teacher education" (på svenska Med mitt Mått mätt). Arbetar i projektgruppen ÄMNOS - ämnesdidaktiska modeller för naturvetenskapligt innehåll i förskola och grundskola (se mer https://www.gu.se/forskning/amnesdidaktiska-modeller-for-naturvetenskapligt-innehall-i-forskola-och-grundskola-amnos).

Google scholar sida

Kompetensområden

Undervisar i ämnes- och allmän didaktik på grundlärarprogrammet, ämneslärarprogrammet och master-programmet i didaktik. Handleder VFU-praktik och är kursledare för VFU-kurserna på KPU med förhöjd studietakt. Handleder examensarbeten på lärarprogrammet. Har arbetat med provkonstruktion av nationella prov i matematik och NO i tio år.