Länkstig

Claes Gustafsson

Museiintendent

Institutionen för biologi och
miljövetenskap
Besöksadress
Medicinaregatan 7 B
41390 Göteborg
Rumsnummer
Herbariet plan 1
Postadress
Box 463
40530 Göteborg