Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Milijana Malmberg

Universitetslektor

Sektionen för hälsa och
rehabilitering
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe, Hus 1 o 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 455
40530 Göteborg

Om Milijana Malmberg

Examinerades 2002 från audionomprogrammet vid Göteborgs Universitet och har sedan januari 2002 arbetat kliniskt som leg. audionom inom Hörselverksamheten, Västra Götalandsregion. Arbetsuppgifterna har berört/berör främst audiologisk rehabilitering med fokus på tinnitus och ljudkänslighet.

Tog 2009 medicine magisterexamen i audiologi vid Göteborgs Universitet och disputerade 2017 vid samma universitet med avhandling: ”Aural rehabilitation programs for hearing aid users; Evaluating and clinically applying educational programs, supported via telephone and/or the internet and professionally guided by an audiologist” (https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/51892).

Huvudintressen är audiologisk rehabilitering med fokus på pedagogik och kognition, tinnitus och ljudkänslighet.

Forskningsintresset ligger i att utveckla verktyg och metoder för att stödja rehabiliteringsprocessen och den enskilde audionomen.