Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kristina Alstam

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 23
41123 Göteborg
Rumsnummer
K218
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Kristina Alstam

Bakgrund Jag är socionom samt doktorand på Institutionen för socialt arbete.

Forskningsintresse Föräldraskapsdiskurser, framförallt så som de utformas i växelspelet mellan välfärdpolitiska reformer, åtstramningar och förslag och lekmannaförståelser. Bostadspolitik, bostadstillgång, hyresmarknaden, bostadssubventioner och trångboddhet, framförallt hur sådana dimensioner påverkar vardagsliv och livschanser för barn och unga.

Pågående forskning Jag skriver för närvarande på min avhandling om synen på föräldern under senkapitalistisk åtstramningspolitik och vilken samhällsroll föräldern får under perioder av åtstramningspolitik. Empirin hämtas från två stora webbaserade föräldraforum och avhandlingen beräknas vara färdigställd under våren 2016.