Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Jonas Lindbäck

Forskare, biträdande

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Jonas Lindbäck

Doktorand i barn och ungdomsvetenskap sedan hösten 2012, och del av forskningsmiljön Barndom, ungdom, kultur och lärande. Mitt huvudsakliga forskningsintresse riktar sig mot ungdom, skola, segregation och identitet. I min kommande avhandling intresserar jag mig för de ökade resultatskillnaderna och segregationen i svensk skola. Barn och unga från de stora städernas miljonprogramsområden är de som har drabbats hårdast av de senaste decenniernas förändringar och i flera av skolorna i dessa områden saknar omkring hälften av eleverna behörighet till gymnasiet. Utifrån en etnografisk ansats intresserar jag mig för hur det är möjligt att förstå skolvardagen i en av dessa skolor, främst utifrån hur eleverna resonerar, förhandlar och positionerar sig i relation till utbildning och berättelserna om skola och elever i förorten. Men jag intresserar mig även för lärarna och hur vi kan förstå de utmaningar och möjligheter som arbetet i dessa skolor kan innebära. Intresset för vad som sker i skolan ställs i relation till samtida förhållanden i samhälle och utbildningssystem.