Länkstig

Jonas Lindbäck

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Forskare, biträdande

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Jonas Lindbäck

Doktorand i barn och ungdomsvetenskap sedan hösten 2012, och del av forskningsmiljön Barndom, ungdom, kultur och lärande. Mitt huvudsakliga forskningsintresse riktar sig mot ungdom, skola, segregation och identitet. I min kommande avhandling intresserar jag mig för de ökade resultatskillnaderna och segregationen i svensk skola. Barn och unga från de stora städernas miljonprogramsområden är de som har drabbats hårdast av de senaste decenniernas förändringar och i flera av skolorna i dessa områden saknar omkring hälften av eleverna behörighet till gymnasiet. Utifrån en etnografisk ansats intresserar jag mig för hur det är möjligt att förstå skolvardagen i en av dessa skolor, främst utifrån hur eleverna resonerar, förhandlar och positionerar sig i relation till utbildning och berättelserna om skola och elever i förorten. Men jag intresserar mig även för lärarna och hur vi kan förstå de utmaningar och möjligheter som arbetet i dessa skolor kan innebära. Intresset för vad som sker i skolan ställs i relation till samtida förhållanden i samhälle och utbildningssystem.