Länkstig

Jonas Lindbäck

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Jonas Lindbäck

Doktor i barn och ungdomsvetenskap och verksam som biträdande forskare samt universitetslektor. Mitt huvudsakliga forskningsintresse riktar sig mot unga, skola, segregation och identitet. I min avhandling följde jag, med utgångspunkt i de ökade resultatskillnaderna och segregationen i svensk skola, elever i årskurs åtta och nio på en skola i ett socioekonomiskt utsatt område. De stora städernas stigmatiserade förorter är de som har drabbats hårdast av de senaste decenniernas förändringar av utbildningssystemet och i flera av skolorna i dessa områden saknar omkring hälften av eleverna behörighet till gymnasiet. Utifrån en etnografisk ansats intresserade jag mig för hur det är möjligt att förstå skolvardagen i en av dessa skolor, främst utifrån hur eleverna resonerar, förhandlar och positionerar sig i relation till sin skola och utbildning, samt i relation till berättelserna om skola och elever i förorten. Men jag intresserar mig även för lärarna och hur vi kan förstå de utmaningar och möjligheter som arbetet i dessa skolor kan innebära. Några av resultaten i avhandling visar på skolans viktiga funktion som social plats och fristad för eleverna, och ett annat visar på elevernas positiva förhållande till utbildning deras betyg till trots.

För närvarande medverkar jag i forskningsprogrammet Mellan resignation och framtidstro, 2020-2024, där jag ingår i två olika projekt. Det ena studerar niondeklassare i socioekonomiskt utsatta områden och deras förhållande till skola, utbildning och sina möjligheter. Det andra projektet studerar lärande i informella sammanhang och civilsamhällets organisering i motsvarande områden.

Utöver forskning medverkar jag i undervisning på förskollärarprogrammet samt grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem.