Länkstig

Gudrun Erickson

Seniorforskare

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25, Pedagogen, Göteborgs universitet
41117 Göteborg
Rumsnummer
A3 311
Postadress
Box 300
405 30 Göteborg

Om Gudrun Erickson

Senior professor i pedagogik med inriktning mot språk och bedömning vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet. Ursprungligen lärare och lärarutbildare i språk.

Vetenskaplig ledare (tidigare projektledare) för NAFS (Nationella prov i främmande språk) samt till viss del engagerad i arbetet med den engelska delen av det svenska Högskoleprovet. Medverkat och medverkar i ett antal nationella och internationella projekt kring språk och bedömning initierade i Sverige av Skolverket, Skolinspektionen och UHR (Universitets och Högskolerådet), i Europa av EU, Europarådet och ECML (European Centre for Modern Languages) i Graz. Medlem i styrgrupperna för tre projekt finansierade av Vetenskapsrådet: 2012-2015 forskarskolan FRAM för lärare i främmande språk, 2016-2018 TAL, som undersökt samspelet mellan lärande, undervisning och bedömning av muntlig språkfärdighet i moderna språk och 2018-2022 SEMLA, en nationell forskarskola för lärarutbildare med temat flerspråkighet. President i EALTA (European Association for Language Testing and Assessment) under 2013-2016 och mottog 2020 British Councils International Assessment Award.

Viss undervisning kring bedömningsfrågor på olika utbildningsnivåer. Handledare för två doktorander i språkdidaktik.

Mitt största forsknings- och utvecklingsintresse rör frågor kring bedömning av kompetens, främst relaterat till språk men även mera generellt - hur denna manifesteras och kan bedömas, såväl av den lärande individen själv som av externa aktörer. Arbetet har sin teoretiska förankring i en expanderad syn på validitet, med betoning av etiska och konsekvensrelaterade aspekter.

Länkar till forskningsmiljöer och projekt