Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Gudrun Erickson

Seniorforskare

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Telefon
Fax
031-786 23 80
Besöksadress
Västra Hamngatan 25, Pedagogen, Göteborgs universitet
41117 Göteborg
Rumsnummer
A3 311
Postadress
Box 300
405 30 Göteborg

Om Gudrun Erickson

Senior professor i pedagogik med inriktning mot språk och bedömning vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet. Ursprungligen lärare i språk.

Vetenskaplig ledare (tidigare projektledare) för NAFS (Nationella prov i främmande språk) samt till viss del engagerad i arbetet med den engelska delen av det svenska Högskoleprovet. Medverkat och medverkar i ett antal nationella och internationella projekt kring språk och bedömning. Medlem i styrgruppen för två projekt finansierade av Vetenskapsrådet: 2016-2018 i TAL, som undersökt samspelet mellan lärande, undervisning och bedömning av muntlig språkfärdighet i moderna språk och 2018-2022 i SEMLA, en nationell forskarskola för lärarutbildare med temat flerspråkighet. 2013-2016 President i EALTA, European Association for Language Testing and Assessment. 2016-2018 medlem i styrgruppen för ett projekt vid ECML (European Centre for Modern Languages) i Graz med fokus på utveckling av en Quality Assurance Matrix for CEFR Use. Mottog 2020 British Councils International Assessment Award.

Viss undervisning kring bedömningsfrågor på olika utbildningsnivåer. Handledare för tre doktorander i språkdidaktik.

Mitt forsknings- och utvecklingsintresse rör främst bedömning av språklig kompetens - hur denna manifesteras och kan bedömas, såväl av den lärande individen själv som av externa aktörer. Arbetet har sin teoretiska förankring i en expanderad syn på validitet, med betoning av etiska och konsekvensrelaterade aspekter.

Länkar till forskningsmiljöer och projekt Lärande och bedömning i språk Nationella prov i främmande språk European Association for Language Testing and Assessment

European Centre for Modern Languages