Länkstig

Gudrun Erickson

Seniorforskare

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Telefon
Fax
031-786 23 80
Besöksadress
Västra Hamngatan 25, Pedagogen, Göteborgs universitet
41117 Göteborg
Rumsnummer
A3 311
Postadress
Box 300
405 30 Göteborg

Om Gudrun Erickson

Senior professor i pedagogik med inriktning mot språk och bedömning vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet. Ursprungligen lärare och lärarutbildare i språk.

Vetenskaplig ledare (tidigare projektledare) för NAFS (Nationella prov i främmande språk) samt till viss del engagerad i arbetet med den engelska delen av det svenska Högskoleprovet. Medverkat och medverkar i ett antal nationella och internationella projekt kring språk och bedömning initierade i Sverige av Skolverket, Skolinspektionen och UHR (Universitets och Högskolerådet), i Europa av EU, Europarådet och ECML (European Centre for Modern Languages) i Graz. Medlem i styrgrupperna för tre projekt finansierade av Vetenskapsrådet: 2012-2015 forskarskolan FRAM för lärare i främmande språk, 2016-2018 TAL, som undersökt samspelet mellan lärande, undervisning och bedömning av muntlig språkfärdighet i moderna språk och 2018-2022 SEMLA, en nationell forskarskola för lärarutbildare med temat flerspråkighet. President i EALTA(European Association for Language Testing and Assessment) under 2013-2016 och mottog 2020 British Councils International Assessment Award.

Viss undervisning kring bedömningsfrågor på olika utbildningsnivåer. Handledare för tre doktorander i språkdidaktik.

Mitt forsknings- och utvecklingsintresse rör främst frågor kring bedömning av språklig kompetens - hur denna manifesteras och kan bedömas, såväl av den lärande individen själv som av externa aktörer. Arbetet har sin teoretiska förankring i en expanderad syn på validitet, med betoning av etiska och konsekvensrelaterade aspekter.

Länkar till forskningsmiljöer och projekt Lärande och bedömning i språk Nationella prov i främmande språk European Association for Language Testing and Assessment

European Centre for Modern Languages