Länkstig

Åsa Sebestyen

Provutvecklare

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
A3 210
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Åsa Sebestyen

Bakgrund som lärare i tyska, engelska och spanska och har arbetat på både grundskolan och gymnasiet.

Jag är sedan 2013 anställd vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik där jag arbetar i NAFS-projektet (NAtionella prov i Främmande Språk). Jag arbetar med utveckling av nationellt bedömningsmaterial i tyska och är sedan 2018 provansvarig i den tyska provgruppen. Jag arbetar också i provgruppen för engelska 5 som tar fram nationella prov och bedömningsmaterial för gymnasieskolan.

Jag medverkar i kurser och fortbildningssammanhang med föreläsningar och seminarier kring bedömning av språklig kompetens och har medverkat i publikationer för Skolverket med anknytning till språk och bedömning.