Länkstig

Sölve Ohlander

Seniorforskare

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Telefon
Fax
031-786 23 80
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
A3 235
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Sölve Ohlander

Sölve Ohlander är professor emeritus i engelska. Han är f.n. förordnad (35% av heltid) vid IPS, främst för produktion av den engelska läsförståelsedelen (ELF) i högskoleprovet – han var under åren 1998–2008 ansvarig för ELF-provet. Han är sedan några år också involverad i det språkpedagogiska s.k. CLISS-projektet (projektledare Liss Kerstin Sylvén). Förutom "kärnlingvistiska" och språkpedagogiska forskningsintressen har Ohlander även ägnat sig åt lingvistisk forskning med en mer utåtriktad profil, t.ex. Evert Taubes språk och engelskt/svenskt fotbollsspråk.