Länkstig

Eva Olsson

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
A3 131
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Eva Olsson

Jag är lektor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik.

Jag arbetar med utveckling av de nationella proven i engelska, främst med provet i årskurs 9. Jag undervisar i lärarutbildning och uppdragsutbildning, främst i kurser om engelsk didaktik, styrdokument och bedömning samt språk- och ämnesintegrerat lärande. Jag arbetar också för Enheten för akademiskt språk (ASK) med seminarieverksamhet för universitetets lärare.

Mina forskningsintressen är språk- och ämnesintegrerad undervisning, elevers/studenters skrivutveckling, t.ex. vad avser akademiskt språk, och hur undervisning kan stötta den, elevers lärande av engelska på fritiden samt textanalys och bedömning av elevtexter på engelska.

Jag är knuten till forskningsmiljön Lärande och bedömning i språk (LBS).