Länkstig

Frank Bach

Universitetslektor

Avdelningen ämnesdidaktik med inriktning naturvetenskap och
teknik
Fax
031-786 22 44
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Rumsnummer
B4 453
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Frank Bach

Forskningsintressen Ämnesdidaktik med inriktning mot naturvetenskap, främst fysik, klassrumsforskning med inriktning på TLS (Teaching and Learning Sequences). Elevers lärande i naturvetenskap, främst fysik. Begynnande intresse för faktorer, såväl innehållsrelaterade som ramar, som formar interaktioner mellan elever respektive elever och lärare i klassrummet. Undervisningsintressen Ämnesdidaktik och fysik inom lärarutbildning Ämnesdidaktisk fortbildning inriktad mot naturvetenskap för lärare Högskolepedagogik med ämnesdidaktiskt innehåll

Nyckelord Ämnesdidaktik, Science Education, undervisning och lärande i naturvetenskap och fysik, Teaching and Learning Sequences (TLS)

Länkar till forskningsmiljöer och projekt

Göteborgsgruppen för forskning om naturvetenskaplig undervisning NUDU - Naturvetenskaplig undervisning – design och utvärdering