Länkstig

Johan Magnusson

Professor

Inst tillämpad IT, avd för
informatik
Telefon
Besöksadress
Forskningsgången 6
41756 Göteborg
Postadress
BOX 100 Forskningsgången 6 Lindholmen
41296 Göteborg

Om Johan Magnusson

Johan Magnusson är professor verksam vid Institutionen för Tillämpad IT, Göteborgs universitet, och föreståndare för SCDI Göteborg. Han disputerade inom Företagsekonomi (redovisning) vid Göteborgs universitet 2012 efter en licentiatexamen i Informatik 2005. Johans forskning är inriktad på balanseringen av innovation och effektivitet inom digitaliseringsarbete, genom begrepp som skugginnovation och disintegration av värdeskapade inom såväl offentlig- som privat sektor.

För vidare information av publikationer, inlägg i debatten etc, se www.scdi.se/researchers/johan-magnusson/