Bild
ung man sitter i en soffa, i förgrunden någon som antecknar
Foto: iStock
Länkstig

Etablerar nationell forskarskola i psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatri

En ny nationell forskarskola i psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatri etableras nu av Göteborgs universitet i samarbete med Lunds universitet. Forskarskolan finansieras med 30 miljoner kronor från Vetenskapsrådet.

Huvudsökande för medlen till den nya forskarskolan är Peter Andiné, professor i rättspsykiatri vid Göteborgs universitet samt överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Han ser att det finns ett stort behov av att stärka svensk forskning inom området.

– Tyvärr saknas det idag bevis för många av de metoder som används vid tvångsvård. Patienter i svensk psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatri vårdas mot sin vilja. Då patienterna ofta inte kan välja vilken behandling de får är det viktigt att det finns vetenskapliga bevis för att behandlingarna har goda effekter, säger Peter Andiné.

Bred kunskapsbas

Verksamhet inom rättspsykiatri kräver god professionell kunskap hos vårdpersonalen och en förmåga att hantera svåra etiska problem. Den nya nationella forskarskolan i psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatri kommer ge en bred kunskapsbas, genom de nationella och internationella experterna inom många olika vetenskapsfält som kommer att undervisa forskarstudenter vid svenska universitet. Dessa forskarstudenter ska sedan ta sin kunskap och forskning till vårdenheter i Sverige som bedriver psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård och därigenom bidra till att stärka den vetenskapliga kompetensen i tvångsvården.

– Vi har valt att ge skolan en interdisciplinär inriktning därför att de komplexa utmaningar som finns kring att behandla patienter inom dagens tvångsvård bäst löses genom ett vetenskapligt och kliniskt samarbete mellan flera olika ämnesområden och yrkesgrupper. Det pedagogiska innehållet i forskarskolan består av fem kurser och sammanlänkande aktiviteter under två års tid, berättar Peter Andiné.

Skola i samverkan

Forskarskolan ges av Göteborgs universitet och Lunds universitet i samarbete med psykiatriska och rättspsykiatriska vårdenheter i tre regioner. Tre patientorganisationer deltar i planering och undervisning och ger skolan en möjlighet att ta tillvara patienternas perspektiv och erfarenheter av tvångsvård. Skolan ska ges vid tre tillfällen och tar emot tjugo forskarstudenter per tillfälle.

– Denna forskarskola har potentialen att utveckla den evidensbaserade psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården i Sverige och i förlängningen förbättra och förkorta tvångsvården av patienter, säger Peter Andiné.

Sektionen för psykiatri och neurokemi tidigare haft en liknande forskarskola i psykiatri.

– Nu får vi en möjlighet att under många år åter erbjuda en högkvalitativ forskarskola i psykiatri, denna gång med inriktning mot tvångsvård och rättspsykiatri. Vi hade inte lyckats få bidrag från VR om inte flera forskare vid sektionen gått samman och, tillsammans med kollegor vid Lunds universitet och University of Montreal, arbetat mot samma mål. Det här ska bli så roligt, avslutar Peter Andiné.

TEXT: Elin Lindström