Bild
Ögonen undersöks på ett spädbarn
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Sahlgrenska center för pediatrisk ögonforskning

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Sahlgrenska center för pediatrisk ögonforskning är ett strategiskt forskningscentrum med inriktning på synsystemets utveckling och med särskilt fokus på näthinnans kärlutveckling. Forskningscentret bygger på partnerskap mellan kliniska och experimentella vetenskaper samt tillämpad matematik.

Forskningscentret

Centret är inriktat på att fastställa de underliggande mekanismerna för kärl-och nervskador som inträffat efter prematur födsel och att utveckla strategier för att bättre diagnostisera och eventuellt förebygga dessa livshotande komplikationer.

Våra studier visar på ett antal sätt att ingripa medicinskt i dessa sjukdomsprocesser. Studier om sjukdomsmekanismer och utveckling av strategier för att möjliggöra normal utveckling av näthinnan och hjärnan kan i slutändan leda till betydande minskning av sjuklighet för tidigt födda barn.

Vår forskning fokuserar på att definiera de underliggande mekanismerna för kärl- och neuronala skador som uppstår efter för tidig födelse och att utveckla strategier för att bättre diagnostisera och eventuellt förhindra dessa livshotande komplikationer.
Foto: Pontus Andersson

Forskargruppsledare

Ann Hellström
MD, PhD, Professor

Medarbetare

 

Chatarina Löfqvist, PhD, Associate Professor

Anna-Lena Hård, MD, PhD

Gunnel Hellgren, PhD, Associate Professor

Eva M. Andersson, PhD

Pia Lundgren, MD, PhD

William Hellström, MD, PhD

Carola Pfeiffer Mosesson, RN, Monitor

Aldina Pivodic, PhD 

Anders Nilsson, PhD

Anna Thorell, MD

Karin Sävman, MD, PhD

Lena Jacobson, MD, PhD, Associate Professor

Svetlana Najm, MD

Hanna Danielsson, MD, PhD student

Dirk Wackernagel, MD, Senior Consultant

Anna-My Lund, PhD student, Registered Dietician

Ulrika Sjöbom, PhD student

Navigate to video: Möt forskaren och läkaren Ann Hellström – en film av Wallenbergstiftelserna
Video (07:18)
Möt forskaren och läkaren Ann Hellström – en film av Wallenbergstiftelserna