Bild
Foto: Getty Images
Länkstig

Blodprov kan visa hjärnpåverkan efter neurokirurgi

Publicerad

Det går att bedöma hjärnpåverkan hos patienter som opererats för hjärntumör genom att mäta biomarkörer i blodet före och efter operationen. En ny studie av forskare vid Göteborgs universitet visar att ökningen av markörer stämmer väl överens med skador orsakade av otillräckligt blodflöde. 

I dag används undersökning med magnetkamera efter operationen för att se om hjärnkirurgi lett till hjärnskador för en patient. Magnetkameraundersökningen kan identifiera blödningar och även vilka hjärnområden som skadats av otillräckligt blodflöde, så kallad ischemi. 

Bild
Isak Michaëlsson, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
Foto: Göteborgs universitet

– Magnetkameraundersökningar kan inte alltid ge tillräckligt detaljerad information om graden av cellskada. De nya biomarkörerna skulle på sikt kunna fylla den här kunskapsluckan och erbjuda mer exakta och objektiva bedömningar av skador i samband med kirurgi av hjärntumörer, säger Isak Michaëlsson, som är doktorand vid Göteborgs universitet och ST-läkare inom neurokirurgi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Otillräckligt blodflöde och neurologiskt bortfall 

De markörer som nu studerats hos patienter som opererats för hjärntumör är välstuderade inom neurologiska sjukdomar, särskilt alzheimer och andra demenssjukdomar, liksom för skallskador. De markörer som undersökts heter Neurofilament Light (NfL), glial fibrillary acidic protein (GFAP) samt tau. NfL är en markör för skada på nervcellsutskotten, GFAP en markör för skada på hjärnans stödjeceller och tau än en markör för nervcellsskada. 

Den aktuella studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Neurosurgery. Studien omfattar 34 vuxna patienter med gliom, som är en av de vanligaste typerna av hjärntumör. Koncentrationen av hjärnskademarkörerna mättes dagen före operation, och sedan en, tre, fem och tio dagar efter ingreppet. 

Studien visar att ökningen av markörer i blodet korrelerar både till hur mycket skador orsakade av otillräckligt blodflöde som uppstod under operationen och även till hur mycket neurologiska bortfall patienterna drabbades av. 

Bästa möjliga behandling 

Att mäta biomarkörer i blodprov kan bli ett nytt sätt att utvärdera den skada som neurokirurgi orsakar, vilket gör det möjligt att jämföra operationsmetoder. Isak Michaëlsson igen:

– Man kan också tänka sig att höga nivåer av dessa markörer skulle kunna vara tecken på skador som kan orsaka hjärntrötthet eller andra kognitiva problem för patienterna på lite längre sikt. I så fall skulle markörerna kunna användas för att tidigt identifiera patienter så att de får rätt sorts rehabilitering. 

Titel: Circulating Brain Injury Biomarkers: A Novel Method for Quantification of the Impact on the Brain After Tumor Surgery