Länkstig

Jeanssons stiftelser: Bojar en av två som får det personliga priset 2024

Jeanssons Stiftelser har utsett Daniel Bojar till en av två mottagare av stiftelsens personliga pris 2024. I november 2023 erhöll Daniel dessutom etableringsbidrag från stiftelsen för sin forskning på cancer-specifika glykaner i saliv.

- Jag är mycket tacksam för bidraget till forskningen och att min ansökan utnämns till stiftelsens personliga pris, säger Daniel Bojar som sedan 2021 är biträdande universitetslektor vid Institutionen för kemi och molekylärbiologi och är forskare vid Wallenbergcentrum för molekylär och transnationell medicin (WCMTM).

Bidrag till medicinsk forskning

Enligt stiftelsernas stadgar ges stöd till vetenskaplig forskning inom medicin och även inom andra naturvetenskapsgrenar som gynnar medicin.

Anslag brukar delas med sammanlagt 4-7 miljoner kronor per år.

Komplexa kolhydraters funktion

Bild
schematic illustration
Glykaner, eller sockermolekyler, är komplexa kolhydrater och en av de grundläggande biologiska sekvenserna, näst efter DNA, RNA och proteiner. Med hjälp av AI-verktyg undersöker Bojar och hans team glykaners roll vid sjukdomar som lungcancer.

- Min forskargrupp arbetar med att förstå komplexa kolhydraters funktion och hur de förändras vid sjukdomar som cancer, både beräkningsmässigt och experimentellt. Jag tror att dessa molekyler kan vara nyckeln till bättre diagnostik och behandling med precisionsmedicin. Den främsta anledningen är att de har den mest komplexa och mest dynamiska biologiska sekvensen av alla ämnen i våra kroppar.

Läs Jeanssons Stiftelses intervju med Daniel: Daniel Bojar – Jeanssons Stiftelser

Under 2023 fick Daniel dessutom  4 miljoner kronor i stöd från Lundbergsstiftelsen för fortsatt forskning på glykaners roll i lungcancer.