Göteborgs universitet
Bild
Grupparbete studenter
Foto: Anna-Lena Lundqvist

Studera hos oss

Vid institutionen finns ett stort utbud av kurser inom så gott som alla delar av matematik och matematisk statistik.

De flesta av våra kurser kan läsas som fristående kurs, så du som vill utforma din utbildning på egen hand – oavsett om matematik eller något annat är ditt huvudämne – har ett mycket stort utbud att välja från. Att läsa vid ett program innebär att man läser kurser enligt ett väl genomtänkt upplägg och med en tydlig målsättning. För dig som vill bli matematiker – kanske tänker du dig en framtid som forskare eller att arbeta som yrkesmatematiker inom näringslivet – ger vi Matematikprogrammet (3 år) och efterföljande Masterprogram i Matematiska vetenskaper (2 år).