Göteborgs universitet
Länkstig

Mer om forskarutbildning i matematik och matematisk statistik

Här hittar du information om utbildningens innehåll.

Utbildningens längd

En doktorandtjänst kan vara högst fem år. Själva forskarutbildningen är fyraårig, men de flesta doktorander använder 80% av tiden till utbildningen och 20% till annan verksamhet vid institutionen. Oftast handlar det om att delta i grundutbildningen vid Chalmers eller Göteborgs universitet, men det finns andra uppgifter också.

Forskarutbildningsämnen vid Göteborgs universitet

Matematik, som kan ha inriktning tillämpningar

Matematisk statistik, som kan ha inriktning tillämpningar

Det finns även en forskarutbildning i matematik/naturvetenskap, inriktning utbildningsvetenskap.

Forskarskolor vid Chalmers tekniska högskola

Matematik

Matematisk statistik

Tillämpad matematik och statistik

En doktorand i matematik eller matematisk statistik kan dessutom vara antagen till forskarskolan i Biovetenskap som är en tvärvetenskaplig forskarskola.

Industridoktorand

Industridoktorandprojekt är en särskild typ av samarbetsprojekt mellan institutionen och något företag. En industridoktorand är antagen till forskarstudier vid någon av forskarskolorna, och utför sin utbildning inom sin anställning vid företaget.

Forskarutbildningskurser

En ganska stor del av forskarutbildningen innebär att läsa kurser, mest i matematik eller matematisk statistik, förstås, men även en del andra kurser i till exempel pedagogik och forskningsetik, som läses tillsammans med doktorander i andra ämnen. Dessa obligatoriska kurserna skiljer sig åt mellan lärosätena, se obligatoriska kurser på Naturvetenskapliga fakulteten respektive GTS-kurser (Generic and Transferable Skills på Chalmers).

Doktorander får även läsa enstaka kurser i andra ämnen om deras examinator intygar att kursen är relevant för deras forskning.

Kurserna i matematisk statistik och matematik syftar dels till att ge en allmänbildning i avancerad matematik, och dels till att ge en grund för det egna forskningsarbetet. En del forskarutbildningskurser ges regelbundet vid institutionen, medan andra planeras ifrån önskemål från doktorander och lärare. Kursutbudet består av två kategorier av kurser:

1. kurser på avancerad nivå som är gemensamma för grund- och forskarutbildningen.

2. rena forskarutbildningskurser. De som ges av Matematiska vetenskaper hittar du i Göteborgs universitets kursdatabas, sök på ”matematiska vetenskaper”.

Du kan läsa mer om regler för kurser i studieplanerna under Forskarutbildningsämnen och Forskarskolor.