Länkstig

Linnea Hietala

Lärare

Avdelningen för algebra och
geometri
Telefon
Besöksadress
Chalmers Tvärgata 3
41296 Göteborg
Rumsnummer
L2122
Postadress
41296 Göteborg

Om Linnea Hietala

Jag arbetar som universitetslärare och studievägledare på Institutionen för matematiska vetenskaper.

Jag undervisar i matematik på tekniskt basår och olika civilingenjörsprogram.

Jag är studievägledare för Matematikprogrammet 180 hp, Masterprogrammet i matematiska vetenskaper, Ämneslärarprogrammet vid Göteborgs universitet (Ämne: Matematik), Matematik och lärande (masternivå), samt för fristående kurser i matematik och matematisk statistik vid Göteborgs universitet. Vill du komma i kontakt med mig som studievägledare når du mig säkrast genom att skicka ett mail till svl.math@gu.se. Via mail kan du också boka en tid för möte på plats, videomöte eller telefonsamtal.

Min forskning är inom matematisk fysik, mer specifikt inom statistisk mekanik och några olika gitter-modeller som kallas sex-vertex-modellen, solid-on-solid-modellen och trefärgsmodellen, samt sambanden mellan dessa modeller och andra modeller.