Göteborgs universitet
Bild
Matematiska tecken på svart tavla
Foto: Setta Aspström

Vår forskning

Institutionens kompetens är vidsträckt och mångskiftande.

Forskarna ingår i ett eller flera av våra forskningsområden. Vi anordnar konferenser och workshops, och producerar ett stort antal publikationer. Mycket av forskningen bedrivs i vetenskapligt samarbete med kolleger från när och fjärran, och varje år är vi värdar för många gäster. Matematiska vetenskaper är en integrerad institution inom Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Vår mesta information finns på Chalmers webbsidor, se länkar nedan.