Bild
Matematiska vetenskaper, master
Länkstig

Matematiska vetenskaper, masterprogram

Program
N2MAT
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A17A
Ansökan stängd

Kort om programmet

Masterprogrammets mål är att ge en god och relevant utbildning för studenter som vill arbeta inom en rad områden där matematik och statistik tillämpas, samtidigt som man också vill erbjuda studenter som vill gå vidare inom akademisk forskning i matematik och statistik en bra grund för doktorandstudier. Flexibilitet är möjligt eftersom Matematiska vetenskaper är en stor institution, gemensam för Chalmers och Göteborgs universitet, med ett stort antal forskningsgrupper och varierande forskningsaktiviteter.

Om utbildningen

Matematik och matematisk statistik är verktyg vars betydelse ökar inom många vetenskapliga områden så som biologi och medicin, ekonomi och finans, och samhällsvetenskap. Inom områden från fysik till teknologisk innovation kommer nya metoder och nya teorier till användning, samtidigt som den teoretiska utvecklingen kan vara snabb, ofta i samspel med utvecklingen inom närliggande vetenskaper.

Institutionen för matematiska vetenskaper har starka traditioner inom ett brett fält av forskning, både i ren och tillämpad matematik. Vi är en gemensam institution vid två lärosäten: Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Som den största institutionen för matematiska vetenskaper i Sverige kan vi erbjuda ett brett utbud av kurser, vilket öppnar möjligheter till samarbete och flera inriktningar. Vårt program strävar efter att vara i framkanten av de matematiska vetenskaperna och erbjuder inriktningarna

  • Matematik
  • Tillämpad matematik
  • Finansmatematik
  • Matematisk statistik
  • Statistisk inlärning och AI

Se översikt för inriktningarna

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Förutom en kandidatexamen krävs kunskaper motsvarande 75 högskolepoäng sammanlagt i matematik och matematisk statistik, varav minst 15 högskolepoäng ska vara på fördjupningsnivå. Dessutom krävs engelska 6/engelska B eller motsvarande resultat på ett erkänt internationellt test såsom TOEFL eller IELTS, alternativt examen från engelskspråkigt universitet.

Urval

Urvalet baseras på betyg med särskild vikt på betyg i matematik och matematisk statistik.

Efter studierna

Matematik och tillämpad matematik leder till en masterexamen i matematik medan inriktningarna Matematisk statistik och Statistisk inlärning och AI leder till en masterexamen i matematisk statistik. Finans kan ge en masterexamen antingen i matematik eller matematisk statistik.

Programmet kommer att göra dig väl förberedd för såväl en karriär som matematiker eller statistiker inom industrin, eller fortsatta studier för en doktorsexamen.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

All undervisning sker på engelska av engagerade och skickliga lärare.

Lokaler

Matematiska vetenskaper är en gemensam institution Chalmers/Göteborgs universitet. Våra hus ligger nära Göteborgs centrum på Chalmersområdet, campus Johanneberg. Här finns rymliga och ljusa föreläsningssalar, gott om grupprum som studenterna gärna använder, läsesal för egna studier och flera datorsalar.

Laplace är studenternas egna lunch- och uppehållsrum, med en välutrustad köksdel och trivsamma soffgrupper. I husen finns även studieexpeditionen och studievägledarnas rum, liksom ett stort forskningsbibliotek inom matematik som är öppet även för studenter. Trådlöst nätverk finns självklart i alla lokaler. Kommunikationerna är mycket goda, med flera spårvagns- och busslinjer.

Läs mer om lokaler