Hoppa till huvudinnehåll
Bild
En glad manlig student i klassrumsmiljö.
Länkstig

Matematikprogrammet

Program
N1MAT
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G17A
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 16 juli 2021.

Kort om programmet

Fascineras du av matematikens elegans och skönhet eller är du intresserad av någon av dess många spännande tillämpningar? Då är Matematikprogrammet något för dig! Programmet erbjuder dig en gedigen och utmanande utbildning i matematik och matematisk statistik, som ger dig mycket goda chanser att få ett spännande och kvalificerat jobb inom en rad olika branscher.

Om utbildningen

Arbetsmarknad

I dag används avancerade matematiska metoder och modeller inte bara i traditionella tekniska och naturvetenskapliga sammanhang, utan också inom en rad nya områden. Matematiken är till exempel ett grundläggande verktyg när vi ska planera flygrutter, kryptera meddelanden, prissätta optioner eller försäkringspremier, testa läkemedel, utveckla datorspel eller sökmotorer och mycket mer. Behovet av professionell matematikkompetens har därför ökat inom många områden på arbetsmarknaden.

Matematiska modeller inom forskning

Inom forskning används matematiska modeller och analyser för att beskriva verkligheten. Samtidigt är matematiken ett självständigt och livaktigt forskningsområde som ständigt utvecklas, såväl oberoende av de praktiska tillämpningarna som i växelverkan med dessa.

Stor valfrihet

Matematikprogrammet vänder sig till dig som är matematikintresserad, oavsett om du lockas av ämnets skönhet eller av dess många spännande tillämpningar. Programmet erbjuder dig en gedigen och välstrukturerad grundutbildning i matematik och matematisk statistik. Programmet är krävande, men som lön för mödan får du en utbildning som ger dig stor valfrihet i framtiden.

Programmets upplägg

Som matematiker behöver du ha goda baskunskaper inom olika delar av matematiken. Matematikprogrammet inleds därför med ett tvåårigt basblock som består av grundläggande kurser i analys, algebra, sannolikhetsteori, statistik, numeriska metoder och modellering, samt programmering. Tredje året fördjupar du dig inom en av programmets tre inriktningar: Matematik, Tillämpad matematik eller Matematisk statistik. Du har även möjlighet att bredda dig genom att läsa kurser i något annat ämne såsom fysik, biologi, ekonomi, datavetenskap eller filosofi.

Matematik och Tillämpad matematik

Efter genomgånget basblock har du en så stark matematikbakgrund att du kan välja fritt från ett brett utbud av fördjupningskurser i matematik. Vissa av kurserna är rent teoretiska, med syfte att ge förtrogenhet med en viss matematisk teori, medan andra kurser är mer inriktade på tillämpningar.

Matematisk statistik

Inom matematisk statistik studeras slump och osäkerhet med hjälp av sannolikhetsbegreppet. Man brukar ofta dela upp den matematiska statistiken i sannolikhetsteori och statistik. Sannolikhetsteorin analyserar vad man menar med slump och med dess hjälp modellerar man olika fenomen i naturen, från elementarpartiklarnas till ekonomins värld. Statistiken försöker besvara frågan vilka generella slutsatser man kan dra av verkliga data som kan vara insamlade i naturen, vid en medicinsk studie eller i samhället eller genererade av experimentella mätningar.

Läs mer om breddning

Quiz! Är matematikprogrammet rätt för dig?  

Lägg grunden för en spännande karriär med en utbildning inom matematik. 
Gör ett enkelt test för att se hur matematikprogrammet matchar dina intressen!

Starta testet här

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik E. Eller: Matematik 4

Urval

Betyg (46 %), högskoleprov (34 %) och antagningsprov (20 %).

Efter studierna

Matematiker efterfrågas inom i stort sett alla arbetsmarknadens sektorer och branscher och konkurrensen om jobben är liten. Som matematiker är du ofta aktiv inom forskning och utveckling, analyserar data och utför statistiska analyser, optimerar processer eller löser problem. Du kan bland annat arbeta med:

  • optimering av resurser med hänsyn till miljö och ekonomi
  • kryptering för säker kommunikation
  • programmering och utveckling av IT-lösningar
  • prövning av nya läkemedel
  • opinions- och marknadsundersökningar
  • riskbedömningar av aktieportföljer
  • prissättning av optioner eller försäkringar
  • modellering och numeriska beräkningar inom forskning och utveckling
  • utbildning

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Göteborg har Sveriges största matematikinstitution och som student på Matematikprogrammet garanteras du undervisning av högsta kvalitet med engagerade, erfarna och mycket kompetenta lärare. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och lektioner, samt genom grupparbeten och datorlaborationer. Framgång i matematikstudier förutsätter ett stort mått av självständigt arbete, så endast cirka en tredjedel av den totala arbetstiden är schemalagd. Övrig tid förväntas du läsa, räkna och tänka på egen hand och i samarbete med kurskamrater.

Läs mer om undervisningen

Lokaler

Matematiska vetenskaper är en gemensam institution Chalmers/Göteborgs universitet. Våra hus ligger nära Göteborgs centrum på Chalmersområdet, campus Johanneberg. Här finns rymliga och ljusa föreläsningssalar, gott om grupprum som studenterna gärna använder, läsesal för egna studier och flera datorsalar. Laplace är studenternas egna lunch- och uppehållsrum, med en välutrustad köksdel och trivsamma soffgrupper. I husen finns även studieexpeditionen och studievägledarnas rum, liksom ett stort forskningsbibliotek inom matematik som är öppet även för studenter. Trådlöst nätverk finns självklart i alla lokaler. Kommunikationerna är mycket goda, med flera spårvagns- och busslinjer.
Karta över Campus Johanneberg

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Som student vid Matematikprogrammet har du mycket goda möjligheter att läsa en termin, eller till och med ett helt år, utomlands! Utlandsstudier gör dig förberedd för, och attraktiv på, en global arbetsmarknad. Du får prova på hur det är att studera i en ny akademisk miljö, får nya perspektiv och ökar din förståelse för andra samhällen och kulturer. Göteborgs universitet samarbetar med en mängd universitet över hela världen vilket ger ett stort utbud att välja bland.