Bild
En glad manlig student i klassrumsmiljö.
Länkstig

Matematikprogrammet

Program
N1MAT
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G17B
Ansökan öppnar 15 mars 2023

Kort om programmet

Fascineras du av matematikens elegans och skönhet eller är du intresserad av någon av dess många spännande tillämpningar? Matematikprogrammet vänder sig till dig som är matematikintresserad och erbjuder en gedigen och välstrukturerad utbildning i matematik och matematisk statistik. Programmet är krävande, men ger dig stor valfrihet och mycket goda chanser att få ett spännande och kvalificerat jobb inom en rad olika branscher.

Om utbildningen

Programmets upplägg

Som matematiker behöver du ha goda baskunskaper inom olika delar av matematiken. Matematikprogrammet inleds därför med ett tvåårigt basblock som består av grundläggande kurser i analys, algebra, sannolikhetsteori, statistik, numeriska metoder och modellering samt programmering.

Åk 1

Termin 1
Matematik 1, med delkurserna Envariabelanalys 15 hp, inledande algebra 7,5 hp & Linjär algebra I 7,5 hp.

Termin 2
Flervariabelanalys 15 hp
Programmering med Python 7,5 hp 
Numerisk analys 7,5 hp 

Åk 2

Termin 3

Sannolikhetsteori 7,5 hp 
Linjär algebra II 7,5 hp 
Grundläggande stokastiska processer 7,5 hp 
Imperativ programmering med grundläggande objektorientering 7,5 hp 

Termin 4
Algebraiska strukturer 7,5 hp 
Statistisk slutledning 7,5 hp 
Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering 7,5 hp
Reell analys 7,5 hp 

Åk 3

Tredje året väljer du inriktning inom en av programmets tre inriktningar: Matematik, Tillämpad matematik eller Matematisk statistik.

Läs mer om inriktningar

Utöver basblocket och ”inriktningskurser” finns ett utrymme om 22,5 hp som du kan välja helt fritt, inklusive kurser i helt andra ämnen. Då har du möjlighet att bredda dig genom att läsa kurser i något annat ämne såsom fysik, biologi, ekonomi, datavetenskap eller filosofi.

Läs mer om breddning 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 4 eller Matematik E

Arbetsprov

Matematik- och fysikprovet

En del studenter tas in på betyg och en del av platserna tillsätts på grundval av ett särskilt antagningsprov. Matematik -och fysikprovet är frivilligt och alla sökande till matematikprogrammet är välkomna att göra provet. 

Läs mer om Arbetsprov

Urval

Betyg (46 %), högskoleprov (34 %) och antagningsprov (20 %).

Efter studierna

Arbetsmarknad

I dag används avancerade matematiska metoder och modeller inte bara i traditionella tekniska och naturvetenskapliga sammanhang, utan också inom en rad nya områden. Matematiken är till exempel ett grundläggande verktyg när vi ska planera flygrutter, kryptera meddelanden, prissätta optioner eller försäkringspremier, testa läkemedel, utveckla datorspel eller sökmotorer och mycket mer. Behovet av professionell matematikkompetens har därför ökat inom många områden på arbetsmarknaden.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Matematikprogrammet vänder sig till dig som är matematikintresserad, oavsett om du lockas av ämnets skönhet eller av dess många spännande tillämpningar. Programmet erbjuder dig en gedigen och välstrukturerad grundutbildning i matematik och matematisk statistik. Programmet är krävande, men som lön för mödan får du en utbildning som ger dig stor valfrihet i framtiden.

Göteborg har Sveriges största matematikinstitution och som student på Matematikprogrammet garanteras du undervisning av högsta kvalitet med engagerade, erfarna och mycket kompetenta lärare.

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och lektioner, samt genom grupparbeten och datorlaborationer. Grupparbetena syftar till att ge en djupare förståelse av ämnet samt att träna förmågan att uttrycka sig muntligt och skriftligt i matematiksammanhang. Genom hela utbildningen löper också ett spår med träning av färdigheter i muntlig och skriftlig kommunikation.

Framgång i matematikstudier förutsätter ett stort mått av självständigt arbete och cirka en tredjedel av den totala arbetstiden är schemalagd. Övrig tid förväntas du läsa, räkna och tänka på egen hand och i samarbete med kurskamrater.

Lokaler

Matematiska vetenskaper ligger på campus Johanneberg. Här finns rymliga och ljusa föreläsningssalar, gott om grupprum, läsesal för egna studier och flera datorsalar. Laplace är studenternas egna lunch- och uppehållsrum, med en välutrustad köksdel och trivsamma soffgrupper. I husen finns även studieexpeditionen och studievägledarnas rum, liksom ett stort forskningsbibliotek inom matematik som är öppet även för studenter. 

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Som student vid Matematikprogrammet har du mycket goda möjligheter att läsa en termin, eller till och med ett helt år, utomlands! Utlandsstudier gör dig förberedd för, och attraktiv på, en global arbetsmarknad. Du får prova på hur det är att studera i en ny akademisk miljö, får nya perspektiv och ökar din förståelse för andra samhällen och kulturer. Göteborgs universitet samarbetar med en mängd universitet över hela världen vilket ger ett stort utbud att välja bland.