Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Händer som håller i blyetspenna och markerar efter en liggande linjal.
Länkstig

Naturvetenskapligt basår

Program
1 år
60 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-19768
Ansökan stängd

Kort om programmet

Vill du läsa naturvetenskap på universitetet men saknar behörighet? Då kan Naturvetenskapligt basår vara rätt för dig!

Basåret är framtaget för att ge de kunskaper och den behörighet inom ämnesområdena matematik, fysik, kemi och biologi som krävs för att påbörja en universitetsutbildning inom naturvetenskap eller matematik. Det är en förutbildning vilket bl.a. innebär att du inte kan räkna in poängen i en universitetsexamen.

Om utbildningen

Naturvetenskapligt basår omfattar ett års heltidsstudier och består kurserna:

 • NBAM00 Matematik (ger behörighet Matematik 4)
 • NBAF00 Fysik (ger behörighet Fysik 2)
 • NBAK00 Kemi (ger behörighet Kemi 2)
 • NBAB00 Biologi (ger behörighet Biologi 2)

Varje kurs är på 15 förutbildningspoäng (fup) och går att söka separat som fristående kurs ifall du inte behöver komplettera alla ämnen. Under höstterminen läser du matematik och fysik parallellt, medan du under vårterminen först läser kemi och därefter biologi. Nedan ges en kort beskrivning av innehållet i kurserna.

NBAM00 Matematik

Kursen är uppdelad i två delkurser. Del 1 inleds med repetition och träning av algebraisk räkning. Vidare behandlas mängder och logik, ekvationer och ekvationssystem, plan geometri, trigonometri och triangelsolvering, geometriska vektorer, polynom, polynomdivision, faktorsatsen, olikheter, absolutbelopp, analytisk geometri, funktionsbegreppet, exponential- och logaritmfunktioner, trigonometriska funktioner samt komplexa tal. I Del 2 behandlas gränsvärden, derivata och deriveringsregler, elementära funktioners derivator, tangenter och normaler till kurvor, maximi- och minimiproblem, kurvkonstruktioner, primitiva funktioner, integraler och areaberäkning, och lite om differentialekvationer.

NBAF00 Fysik

Kursen består av delkurserna Mekanik 4,5 fup, Ellära 4,5 fup, Modern fysik och vågrörelselära 4,5 fup och Fysik laboration 1,5 fup. Kursen ger en orientering om fysikaliska storheter, enheter och måttsystem, experimentplanering och experimentell mätmetodik. Den ger kunskaper om partiklars och kroppars mekanik, vågrörelselära, elektricitetslära, kretslära, elektronik, optik, och modern fysik. Tonvikten av de förvärvade kunskaperna skall ligga på den klassiska och experimentella fysiken.

NBAK00 Kemi

Kursen består av två delkurser. Kurs A behandlar allmänna begrepp och lagar inom kemin. Kolföreningarnas oändliga variationsmöjligheter tas upp. Det ingår även ett avsnitt om energin som är drivkraften bakom allt. Kemi B behandlar biokemi, från biomolekyler via ämnesomsättningen till nukleinsyror som är arvets molekyler, kemi i ett miljöperspektiv samt grundämnenas egenskaper. Några korta avsnitt om reaktionskinetik och kemisk jämvikt ingår.

NBAB00 Biologi

Kursen avser att ge ökad förståelse för biologiska skeenden och förutsättningar. I delmomentet cellbiologi sker en presentation av cellkonceptet - celler kontra virus och kemiska lösningar och bakterie- kontra växt- och djurceller. Huvudgrupperna inom växt- och djurvärlden genomgås samt deras fysiologiska och genetiska förhållanden. Kursen avslutas med att ge de allmänna dragen i naturens uppbyggnad och funktion.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik C. Eller: Matematik 3b / 3c

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Efter studierna

Efter att du läst Naturvetenskapligt basår, med godkänt resultat, är
du behörig att läsa vidare vid naturvetenskapliga och tekniska
utbildningar och du är garanterad en studieplats vid något av följande
program vid Göteborgs universitet:

 • Biologi, kandidatprogram
 • Biomedicinska analytikerprogrammet
 • Datavetenskapligt program
 • Fysik, kandidatprogram
 • Geovetenskap, kandidatprogram
 • Kemi, kandidatprogram
 • Marin vetenskap, kandidatprogram
 • Matematikprogrammet
 • Miljövetenskap med inriktning naturvetenskap, kandidatprogram
 • Molekylärbiologi, kandidatprogram
 • Receptarieprogrammet/Farmaci
 • Sjukhusfysikerprogrammet

Alla programmen är treåriga, förutom Sjukhusfysikerprogrammet som är femårigt.

Så är det att plugga

Undervisningen

Matematik: 

Fysik:

Kemi: Kursens teoretiska del omfattar föreläsningar och övningar. I två laborationer bekantar du dig med laborativt arbete och tillämpar och fördjupar du dina teoretiska kunskaper.

Biologi: Undervisningen är både teoretiskt och praktiskt inriktad och sker i form av föreläsningar, exkursioner/fältstudier och grupparbeten.

Lokaler

Matematik, fysik och kemi har undervisning på Campus Johanneberg

Biologi
Undervisningen bedrivs huvudsakligen på Zoologen (Medicinaregatan 18 A), i Botanhuset (Carl Skottsbergs gata 22B) och i Lundberglaboratoriet/Medicinarelängan (Medicinaregatan 3-11).

Läs mer om lokaler