Navigate to video: Möt matematikern Anna Samuelsson
Video (1:37)
Möt matematikern Anna Samuelsson
Bild
Länkstig

Efter studierna inom matematik

Matematikkompetens efterfrågas inom många områden och konkurrensen om jobben är liten. Medellönen är hög och karriärmöjligheterna goda. Här hittar du exempel på vad du kan göra efter utbildningen och intervjuer med våra alumner.

Vad arbetar en matematiker med? 

Som matematiker är du ofta aktiv inom forskning och utveckling med att lösa problem, analysera data, utföra statistiska analyser eller optimera processer. Du arbetar inom verksamheter som kräver avancerade matematiska eller statistiska metoder.  Exempel på områden du kan jobba med är: 

 • optimering av resurser med hänsyn till miljö och ekonomi
 • utveckling av framtidens bilar
 • kryptering för säker kommunikation
 • programmering och utveckling av IT-lösningar
 • prövning av nya läkemedel
 • opinions- och marknadsundersökningar
 • riskbedömningar av aktieportföljer
 • prissättning av optioner eller försäkringar
 • modellering och numeriska beräkningar inom forskning och utveckling
 • utbildning

  Läs våra intervjuer​ med tidigare studenter för att få ett par konkreta exempel på vad studenter på programmet gör efter examen. Eller se alumnundersökningen från 2018 för en sammanställning av vad våra tidigare studenter gör idag.

  Exempel på yrkestitlar hos våra alumner

  • Systemutvecklare
  • Kvantitativ analytiker
  • Beräkningsingenjör
  • Mjukvaruutvecklare
  • Statistiker
  • Data Scientist
  • Portföljförvaltare
  • Optimeringsexpert
  • Doktorand
  • Forskare

  Exempel på arbetsgivare

  Matematiker jobbar ofta på teknik- och konsultföretag, läkemedelsföretag, banker eller försäkringsbolag samt statliga och kommunala verksamheter. Några exempel på arbetsgivare är: 

  • Volvo och Volvofinans
  • SAAB
  • Göteborgs universitet/Chalmers
  • AstraZeneca
  • Swedbank
  • Jeppesen
  • Andra AP-fonden

  Även i ett internationellt perspektiv är karriärmöjligheterna mycket goda.

  Arbetsmarknaden för matematiker

  Matematikkompetens efterfrågas inom i stort sett alla arbetsmarknadens sektorer och branscher.  I dag används avancerade matematiska metoder och modeller inte bara i traditionella tekniska och naturvetenskapliga sammanhang, utan också inom en rad nya områden. Matematiken är till exempel ett grundläggande verktyg när vi ska planera flygrutter, kryptera meddelanden, prissätta optioner eller försäkringspremier, testa läkemedel, utveckla datorspel eller sökmotorer och mycket mer. Behovet av professionell matematikkompetens har därför ökat inom många områden på arbetsmarknaden.

  Löneläget för matematiker

  Medellönen för en matematiker är hög.

  • Medellönen för en matematiker var 67 000 kr/månad 2022 enligt Naturvetarnas lönestatistik. 
  • En matematiker har bara 4% lägre medellön jämfört med en läkare och 40% högre än en civilingenjör. Det visar en undersökning som rådgivningsföretaget Max Matthiesen gjort. Den visar också att matematiker är  den yrkeskategori som har högst lön i förhållande till hur svårt det är att komma in på utbildningen. 

  Studera vidare inom matematik

  Efter Matematikprogrammet kan du fördjupa dig ytterligare och fortsätta studera vidare på masterprogrammet i matematiska vetenskaper. Då öppnar sig en större arbetsmarknad och möjligheten att gå vidare med en forskarutbildning. Möjligheten finns också att läsa en master i matematik och lärande. Det går också att läsa sin master inom andra områden som exempelvis komplexa adaptiva system, datavetenskap eller logik.