Göteborgs universitet
Bild
Delar av personalen på institutionsdag
Foto: Setta Aspström

Om oss

Matematiska vetenskaper är organiserad i tre vetenskapliga avdelningar och en avdelning för verksamhetsstöd.

Matematiska vetenskaper är en integrerad institution inom Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Vår mesta information finns på Chalmers webbsidor, se länkar nedan.