Göteborgs universitet
Bild
Världskarta
Foto: Setta Aspström
Länkstig

Vår forskarutbildning

Forskarutbildningen innebär att du får fördjupa dig i matematik eller matematisk statistik genom att läsa kurser och arbeta med ett eget forskningsprojekt.

Efter avklarad utbildning får du en doktorsexamen, och kan då antingen fortsätta inom högskola och universitet, eller satsa på en karriär inom industri och näringsliv. Du har också möjlighet att ta en licentiatexamen efter halva utbildningen.

Matematiska vetenskaper är en integrerad institution inom Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola, och för att bli anställd som doktorand måste du först vara antagen antingen till ett forskarutbildningsämne vid Göteborgs universitet eller till en forskarskola vid Chalmers. Det fungerar på nästan samma sätt vid båda lärosätena.

Doktorandtjänster

Vi söker nya doktorander varje år. Oftast annonseras tjänsterna ut i december eller januari, med sista ansökningsdag i februari. Enstaka doktorandtjänster kan även annonseras ut vid andra tider på året.

Forskningsprojekt

Den viktigaste delen av en forskarutbildning är det egna forskningsprojektet. Ibland kan det vara en del i ett större forskningsprojekt med flera andra forskare inblandade, både seniora forskare och andra doktorander, men inom ren matematik är det vanligast att doktoranden arbetar med sitt eget projekt. Det finns alltid en handledare inblandad, som kanske har föreslagit forskningsproblemet och som deltar mer eller mindre i arbetet med att lösa det, men projekt med många personer är mer ovanliga.

Matematiska vetenskaper har aktiva forskare inom många delområden av matematik och matematisk statistik. Den som är intresserad av att bli doktorand bör titta på forskningsområdenas sidor och fundera över vilket som verkar mest lockande.

Mer om forskarutbildning i matematik och matematisk statistik

Här kan du läsa mer om forskarutbildningsämnen, forskarskolor och forskarutbildningskurser på institutionen