Navigate to video: Musik och affekt
Video (15:46)
Musik och affekt
Bild
Länkstig

Retoriska och romantiska affektiva strategier i musikaliska framföranden

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
5.034.000 SEK
Projekttid
2019 - 2022
Projektägare
Högskolan för scen och musik

Finansiär
Vetenskapsrådet
Ämne
Musik

Kort beskrivning

I detta projekt deltar konstnärliga musikforskare, musiker och forskare i musikvetenskap och litteratur. I projektet utforskar vi den affektiva potentialen i musik, och möjligheterna till emotionell delaktighet för både utövare och lyssnare i musikaliska framföranden. Vi undersöker de konstnärliga möjligheter som skapas genom att iscensätta de affektiva praktiker och estetiska attityder som hörde till musikaliska framföranden i dels sjuttonhundratalets sensibilitetskultur, dels den tidig-romantiska kulturen. Vi studerar hur attityder och beteenden från en specifik estetisk kultur kan påverka vår upplevelse av musik från den kulturen. Vi intresserar oss särskilt för de dynamiska transformationer som framkallas och förstärks av musiken samt de affektiva interaktionerna mellan samtliga deltagare i framförandet.

Deltagare

Vetenskapliga artiklar

Video

Forskningsprojektet Retoriska och romantiska affektiva strategier i musikaliska framföranden genomförde i september 2021 en iscensättning med musik av Beethoven och Schubert på Jonsereds herrgård. Målet var att återskapa det tidiga 1800-talets estetik kring musikaliska framföranden, och utforska hur periodens konstnärliga praktiker och estetiska förhållningssätt kan interagera, och hur de estetiska attityderna kan påverka den konstnärliga upplevelsen. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet och leds av Maria Bania från Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet.

Musiken är två satser ur stråktrios från tidigt 1800-tal: Franz Schuberts Stråktrio i B-dur, D.581 och Ludwig van Beethovens Trio Op. 9 No. 1 i G-dur. Musikerna är Karin Berggren, violin, Magnus Pehrsson, viola och Frida Bromander, cello, samtliga aktiva i GöteborgsOperans Orkester. Filmning och redigering utfördes av Kristoffer Sandberg och ljudet är inspelat av Erik Sikkema. Det inledande fotografiet är taget av Håkan Berg.

Iscensättningen föregicks av ett omfattande arbete med att i musicerande och lyssnande använda idéer och tankar från den tidiga 1800-talets diskussion om musikaliska framföranden. Såväl musikerna som de 7 lyssnarna som deltog övade på att använda de estetiska förhållningssätt, bilder och metaforer som beskrivs i olika texter från perioden.

De ”repliker” som lagts till som undertexter är utdrag ur lyssnarnas och utövarnas dokumenterade tankar från själva framförandet. De kan ses som personliga, fria tankar, eller som en outtalad konversation mellan personerna i rummet och framförandet.

Bok

BECOMING BEETHOVEN Re-Enacting Aesthetic Ideas and Mindsets From an Early Romantic Discourse of Musical Performance

Läs boken på GUPEA

Navigate to video: Franz Schubert: Stråktrio i B-dur, D.581
Video (6:23)
Franz Schubert: Stråktrio i B-dur, D.581
Navigate to video: Ludwig van Beethoven: Trio Op. 9 No. 1 i G-dur
Video (8:31)
Ludwig van Beethoven: Trio Op. 9 No. 1 i G-dur