Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Retoriska och romantiska affektiva strategier i musikaliska framföranden

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
5.034.000 SEK
Projekttid
2019 - 2022
Projektägare
Högskolan för scen och musik

Finansiär
Vetenskapsrådet
Ämne
Musik

Kort beskrivning

I detta projekt deltar konstnärliga musikforskare, musiker och forskare i musikvetenskap och litteratur. I projektet utforskar vi den affektiva potentialen i musik, och möjligheterna till emotionell delaktighet för både utövare och lyssnare i musikaliska framföranden. Vi undersöker de konstnärliga möjligheter som skapas genom att iscensätta de affektiva praktiker och estetiska attityder som hörde till musikaliska framföranden i dels sjuttonhundratalets sensibilitetskultur, dels den tidig-romantiska kulturen. Vi studerar hur attityder och beteenden från en specifik estetisk kultur kan påverka vår upplevelse av musik från den kulturen. Vi intresserar oss särskilt för de dynamiska transformationer som framkallas och förstärks av musiken samt de affektiva interaktionerna mellan samtliga deltagare i framförandet.

Deltagare