Bild
Nous ne notons pas les fleurs, Jakarta (Tintin Wulia, 2010). 8-channel unsynchronised video installation. 14 video stills from channel 7. Image courtesy of the artist.
Nous ne notons pas les fleurs, Jakarta (Tintin Wulia, 2010). 8-channel unsynchronised video installation. 14 video stills from channel 7. Image courtesy of the artist.
Foto: Tintin Wulia
Länkstig

Protocols of Killings: 1965, distance, and the ethics of future warfare

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
2 997 743
Projekttid
2021 - 2023
Projektägare
HDK-Valand, Göteborgs universitet

Kort beskrivning

Projektet undersöker sambandet mellan våld, avstånd och ansvarsskyldighet genom att dra estetiska paralleller mellan protokoll kring de indonesiska massakrerna 1965-1966 och drönarkrigföringens framtidsteknologier.

Nous ne notons pas les fleurs, Jakarta (Tintin Wulia, 2010). 8-channel unsynchronised video installation. 14 video stills from channel 7. Image courtesy of the artist.
Nous ne notons pas les fleurs, Jakarta (Tintin Wulia, 2010). 8-channel unsynchronised video installation. 14 video stills from channel 7. Image courtesy of the artist.
Foto: Tintin Wulia

Dokumentation om indonesiska massmorden 1965-1966 blev tillgänglig när sekretessen 2018 lyftes från ett omfattande (30 000 sidor) arkiv.  Arkivet består av daglig kommunikation ambassader emellan, från den amerikanska ambassaden i Jakarta mellan 1964-1968, kring morden.

I projektet kommer mönster av gruppdynamik från detta arkiv att översättas konstnärligt till framträdanden (performances) runt om i världen, som skapas tillsammans med publiken och som involverar grupper av överlevande i rollen som facilitatorer. De erfarenheter som förkroppsligas av deltagarna i föreställningen kommer att diskuteras, i syfte att förstå hur ansvarsskyldighet och avstånd hänger ihop när det gäller våld. Protokollen som formar gruppdynamiken från det indonesisk-amerikanska arkivet kan likna de decentraliserade protokoll som förs över autonoma svärmdrönare, som opererar likt en flock utan någon central kontroll, ett tekniskt inslag i framtida krigföring.

Mer information om projektet finns på engelska. Gå till den här sidans engelska spegling.