Länkstig

Monica Sand

Forskningsrådgivare

Konstnärliga
fakultetskansliet
Besöksadress
Fågelsången 1
41256 Göteborg
Postadress
Box 141
40530 Göteborg

Om Monica Sand

Forskningsrådgivare. Konstnär och affilierad forskare till Högskolan för scen och musik, HSM:

Uppdraget som forskningsrådgivare innebär att i samarbete inom fakulteten långsiktigt bidra till fungerande forskningsmiljöer och forskningsanknuten utbildning. Forskningsärenden bereds och förankras med ledningen genom fakultetens forskningsberedning, KF BUFF där institutionens vice-prefekter för forskning och forskarutbildning ingår.

Forskning: Mellan 2019-2024 har jag arbetat med forskning som berör vår egen fakultet och dess funktion inom universitet och i stadens offentlighet. Utgångspunkt är den nya byggnaden Konstnärliga vid Götaplatsen där hela konstnärliga fakulteten flyttar in 2028.

Allmänningen ett projekt finansierat av Vinnova 2019-2021 i samarbete med Onkar Kular, professor i design på HDK-Valand. Som en del av nya Konstnärliga är syftet med Allmänningen/ the Common Room att erbjuda en experimentell mötesplats för kunskapsutbyte mellan akademi och allmänhet där nya idéer och metoder kring framtidens stad och universitet kan utvecklas och prövas: http://www.onkarkular.com/index.php?/publications/allmaenningenthe-common-room/

Flickläroverket i Artisten: I december 2022 initierade jag konstnärliga ritualer och minnesprocesser i den del av Artisten som tidigare var Flickläroverket (Göteborgs första allmänna högre utbildning för flickor) - från 1935 och som revs i början av 2023, för att bereda plats för Konstnärliga 2028. Projektet, En båge genom tiden – ritualer kring en göteborgshistoria finansierat av Anna Ahrenbergs fond Göteborg inför framtiden, är ett exempel på hur ett kunskapsutbyte mellan forskning, konst och allmänhet kan äga rum: https://playingthespace.wordpress.com/2023/12/18/en-bage-genom-tiden/

Bakgrund

Mina frågeställningar som konstnär, forskare, lärare och forskningsledare rör sig kring urban offentlighet, konst i stadsplanering och demokratiskt deltagande. Min avhandling på Arkitekturskolan, KTH, tog sin utgångspunkt i ett experiment med en 43 meter hög gunga i Älvsborgsbron vid Röda Sten: Konsten att gunga. Experiment som aktiverar mellanrum (Axlbooks 2008).

I en postdoc 2009-2011 på Konstfack, Gå vilse med punktlighet och precision, finansierat av Vetenskapsrådet, engagerade jag studenter, forskare och konstnärer i kollektiva urbana interventioner.

På ArkDes, nationellt centrum för arkitektur och design, arbetade jag som forskare och forskningsansvarig och ledde konstnärliga forskningsprojekt med fokus på det offentliga rummet (2011-2019) och som blev del av utställningar, publika vandringar och föreläsningar.

Hemsida med utställningar, publika vandringar och publikationer: https://playingthespace.wordpress.com