Länkstig

Monica Sand

Forskningsrådgivare

Konstnärliga
fakultetskansliet
Besöksadress
Fågelsången 1
41256 Göteborg
Postadress
Box 141
40530 Göteborg

Om Monica Sand

Mina uppgifter som forskningsrådgivare består i att långsiktigt arbeta för en stabil forskningsmiljö med en god förankring både inom fakulteten och universitetet som helhet. Forskningsärenden bereds och förankras via fakultetens forskningsberedning, FOB, där institutionens vice-prefekter för forskning och forskarutbildning ingår tillsammans med dekan och vice-dekan.

Projekt: Allmänningen Hösten 2019 fram till våren 2021 samarbetar jag med Onkar Kular, professor i design på HDKV i ett Vinnova-projekt "Allmänningen/ the Common Room". Allmänningen syftar till att utveckla en rumsligt experimentell modell för kunskapsutbyte mellan allmänhet och akademi, för att långsiktigt bli del av den samlade konstnärlig fakulteten vid Götaplatsen, 2025.

Bakgrund Jag har lång erfarenhet av konstnärlig forskning och har som konstnär, forskare, lärare och forskningsledare arbetat med frågeställningar kring urban offentlighet, konst i stadsplanering och i deltagandeprojekt. Särskilt förhållandet mellan rum, rytm, rörelse och resonans är ett återkommande tema. Min avhandling vid KTH Arkitekturskoland tog sin utgångspunkt i ett experiment med en 43 meter hög gunga i Älvsborgsbron vid Röda Sten och fick titeln "Konsten att gunga. Experiment som aktiverar mellanrum"(Axlbooks, 2008). Det projektet ledde sedan till en rad rytmiska experiment med gungor i det offentliga och i utställningar.

Efter avhandlingen har jag initierat och lett flera konstnärliga forskningsprojekt finansierade av VR, bland annat en postdoc 2009-2010 på Konstfack: "Gå vilse med punktlighet och precision". På ArkDes samarbetade jag med arkitekt och ljudkonstnär Ricardo Atienza i projekt som engagerade studenter, forskare och konstnärer i kollektiva urbana interventioner bl a: "In-situ aktion: Resonans, improvisationer och variationer på offentliga platser" (VR 2011-2014).

Hemsida med utställningar, vandringar och publikationer: https://playingthespace.wordpress.com