Länkstig

Strålskydd och miljöeffekter i kärnbränslecykelns olika skeden

Kurs
RFA440
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-10253

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om kursen

I den här kursen får du kunskaper om de olika stegen i kärnbränslecykeln, från uranbrytning till slutförvaring eller upparbetning, och vilka strålskyddsaspekter som finns i de olika stegen.

Om utbildningen

Kursen är nätbaserad med 3 fysiska träffar (totalt 5 heldagar). Du arbetar i övrigt med instuderingsuppgifter och examinationen sker genom inlämningsuppgifter och redovisningar.

Utbildningsadministratör: Jennie Bengtsson

Masterexamen 

Följande kurser vid Institutionen för kliniska vetenskaper kan utgöra del av en masterexamen i Medicinsk strålningsvetenskap med inriktning strålskydd.

  • RFA410 Nationell strålskyddsberedskap (7,5 hp)
  • RFA420 Strålskydd vid katastrofmedicinska insatser (7,5hp) 
  • RFA430 Detektorer och mätmetoder inom strålskydd och beredskap (15 hp) 
  • RFA440 Strålskydd och miljöeffekter i kärnbränslecykelns olika skeden (7,5 hp) 

Vidare krävs att du fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 hp inom huvudområdet för utbildningen, samt 15 hp avklarade kurser inom vetenskaplig metodik.

Kontakta gärna oss för mer information jennie.bengtsson@gu.se

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För antagning till kursen krävs förutom grundläggande behörighetsvillkor en kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande, en högskoleingenjörsexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande eller godkända kurser på grundnivå om minst 180 högskolepoäng inom sjukhusfysikerprogrammet vid Göteborgs universitet. Dessutom krävs godkänt resultat på kursen grundläggande strålningsfysik, 7,5 hp samt Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Den första träffen består av introduktionsföreläsningar och allmän kursinformation. Den andra träffen är kombinerad med en fortbildning för sjukhusfysiker och ges under tre dagar. Till denna träff kommer flera olika experter att föreläsa om sina respektive specialområden. Den tredje träffen är ett avslutande examinationsseminarium.