Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Strålskydd och miljöeffekter i kärnbränslecykelns olika skeden

Kurs
RFA440
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

I den här kursen får du kunskaper om de olika stegen i kärnbränslecykeln, från uranbrytning till slutförvaring eller upparbetning, och vilka strålskyddsaspekter som finns i de olika stegen.

Om utbildningen

Kursen är nätbaserad med 3 fysiska träffar (totalt 5 heldagar). Du arbetar i övrigt med instuderingsuppgifter och examinationen sker genom inlämningsuppgifter och redovisningar.

Utbildningsadministratör: Jennie Bengtsson

Masterexamen 

Följande kurser vid Inst för kliniska vetenskaper kan utgöra del av en masterexamen i Medicinsk strålningsvetenskap med inriktning strålskydd.

  • RFA410 Nationell strålskyddsberedskap (7,5 hp)
  • RFA420 Strålskydd vid katastrofmedicinska insatser (7,5hp) 
  • RFA430 Detektorer och mätmetoder inom strålskydd och beredskap (15 hp) 
  • RFA440 Strålskydd och miljöeffekter i kärnbränslecykelns olika skeden (7,5 hp) 

Vidare krävs att du fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 hp inom huvudområdet för utbildningen.
Kontakta gärna oss för mer information jennie.bengtsson@gu.se

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För antagning till kursen krävs förutom grundläggande behörighetsvillkor en kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande, en högskoleingenjörsexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande eller godkända kurser på grundnivå om minst 180 högskolepoäng inom sjukhusfysikerprogrammet vid Göteborgs universitet. Dessutom krävs godkänt resultat på kursen grundläggande strålningsfysik, 7,5 hp samt Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper.

Så är det att plugga

Undervisningen

Den första träffen består av introduktionsföreläsningar och allmän kursinformation. Den andra träffen är kombinerad med en fortbildning för sjukhusfysiker och ges under tre dagar. Till denna träff kommer flera olika experter att föreläsa om sina respektive specialområden. Den tredje träffen är ett avslutande examinationsseminarium.