Länkstig

Kunskapsprov för sjukhusfysiker utbildade utanför EU/EES

Göteborgs universitet har av Socialstyrelsen fått i uppdrag att nationellt ansvara för och genomföra kunskapsprov för sjukhusfysiker utbildade utanför EU/EES.

Så här går proven till

Skriftligt delprov

Med det skriftliga delprovet mäts den kunskap och förståelse som krävs för att kunna arbeta som sjukhusfysiker i Sverige. Det skriftliga delprovet består både av frågor av utredande karaktär och av beräkningsuppgifter. Det skriftliga kunskapsprovet ges vid behov och datum för provet bestäms i samråd med dig efter din anmälan.

Praktiskt delprov

Det praktiska provet består av laborativa moment som ger underlag för bedömning av dina färdigheter att tillämpa den teoretiska kunskapen. Provet genomförs under två heldagar i sjukhusmiljö och i labmiljö. Vissa av de praktiska momenten kan komma förläggas till kvällstid på grund av tillgänglighet till klinisk utrustning. Datum för provet bestäms i samråd med dig efter att det skriftliga provet godkänts.

Anmälan till prov

Gör din anmälan under Intresseanmälan till kunskapsprov. Vi informerar sedan Socialstyrelsen som kontrollerar om du är behörig att skriva provet. Därefter tar vi kontakt med dig och bestämmer datum för proven.

Tid och plats för kunskapsprov

Både skriftligt och praktiskt prov genomförs i Göteborg, på uppdrag av Socialstyrelsen. Du måste bli godkänd på den teoretiska delen innan du kan göra den praktiska. Du har tre gånger på dig att klara den teoretiska delen och tre gånger på dig att klara den praktiska. Om du inte klarar provet på första försöket har du fem år på dig att göra det.

Förberedelser inför kunskapsprovet

Det är viktigt att du förbereder dig väl, både inför det skriftliga och praktiska delprovet. Inför kunskapsprovet rekommenderas samma litteratur som används inom sjukhusfysikerutbildningen vid Göteborgs universitet. Kursplaner hittar du i Göteborgs universitets kursplanedatabas Hitta kursplan. Kurserna som ingår i sjukhusfysikerutbildningen, och de kurskoder du använder för sökningen finns i tabellen längre ner på denna sidan. Litteraturlistor finns listade separat på denna sida.

Efter kunskapsprovet

Efter godkänt kunskapsprov rapporterar Göteborgs universitet slutresultatet till Socialstyrelsen som därefter fattar beslut om nästa steg.

Har du frågor?

Kontakta Mats Isaksson

Intresseanmälan till kunskapsprov

Innan du anmäler dig till kunskapsprovet behöver din utbildning bli granskad av Socialstyrelsen. Hur det går till kan du läsa här

Anmälningsprocessen går till så här:

  • Skicka en intresseanmälan om att få delta i kunskapsprovet via denna länk
  • Göteborgs universitet granskar din intresseanmälan och kontrollerar med hjälp av det diarienummer du angivit att du fått positivt beslut hos Socialstyrelsen.
  • Göteborgs universitet skickar via email en bekräftelse till dig att du kan göra kunskapsprovet samt bifogar länkar som kan användas vid anmälan till specifikt provdatum för skriftligt och praktiskt prov.

Kurserna som ingår i sjukhusfysikerutbildningen

Grundnivå

 

 

 

 

År 1

 

 

 

 

FYP101 Att bli fysiker, 7,5 hp
FYP102 Mekanik A, 7,5 hp
MMGF11 Analys och linjär algebra, 15 hp
FYP103 Termodynamik, 7,5 hp
MMGF20 Flervariabelanalys, 7,5 hp
FYP104 Vågrörelselära och optik, 7,5 hp
MSG810 Matematisk statistik och diskret matematik, 7,5 hp

 

År 2

 

 

 

 

FYP201 Matematisk fysik A, 7,5 hp
MMG400 Linjär algebra II, 7,5 hp
FYP202 Elektromagnetisk fältteori, 7,5 hp
FYP205 Programmering och numerisk analys 7,5 hp
FYP203 Kvantfysik A, 7,5 hp
MMGF30 Transformteori 7,5 hp
FYP204 Subatomär fysik, 7,5 hp
FYP210 Ellära med elektrisk mätteknik, 7,5 hp

 

År 3

 

 

 

 

RFA331 Kärnfysik och strålkällor, 7,5 hp
RFA332 Strålningsväxelverkan, 7,5 hp
RFA333 Detektorer och mätteknik för strålning, 7,5 hp
RFA341 Monte Carlo teknik, 7,5 hp
RFA334 Strålningsdosimetri, 10 hp
RFA338 Strålningsbiologi, 7,5 hp
RFA339 Strålskydd, 7,5 hp
RFA340 Omgivningsradiologi, 5 hp

Avancerad nivå

 

 

 

 

År 4

 

 

 

 

RFA841 Medicin för fysiker, 6 hp
RFA842 Krisberedskap och strålskydd, 4 hp
RFA843 Bildfysik, 5 hp
RFA884 MR-fysik, 7,5 hp
RFA845 Röntgenfysik, 7,5 hp
RFA856 Nuklearmedicinsk fysik, 7,5 hp
RFA857 Vetenskaplig metodik I, 7,5 hp
RFN848 Fysik vid strålterapi, 15 hp

 

År 5

 

RFA100 Klinisk radiofysik, 22,5 hp
RFA947 Vetenskaplig metodik II, 7,5 hp
RFA900 Självständigt arbete, 30 hp