Göteborgs universitet

Kontaktinformation

Ortopedi
Göteborgsvägen 31
431 80 Mölndal
Leveransadress: Göteborgsvägen 31, 431 80 Mölndal
Besöksadress: Länsmansgatan 28, R-Huset, Plan 7, 431 80 Mölndal

Ämnesföreträdare: Ola Rolfson

Nytt om forskning inom ortopedi

Mer om ämnesområdet

Inom ämnesområdet ortopedi vid institutionen för kliniska vetenskaper bedrivs omfattande forskning och utbildning i samverkan med Ortopedin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Forskningen

All forskning inom ortopedi syftar till att förbättra och utveckla vården för att minimera konsekvenserna av skador och sjukdomar i rörelseorganen; att lindra smärta och obehag, att bevara eller förbättra funktion och att minska de samhällsekonomiska konsekvenserna.

Vårt mål är att utveckla ortopedin för att möta samhällets förändringar inom digital hälsa och i efterfrågan av vård med anledning av urbanisering och åldrande befolkning.

Det finns en stor bredd med många subspecialiteter inom ortopedin. Inom den ortopediska forskningen har vi särskilt fokus på följande områden:

• Sen- och muskelskador – Lång tradition av forskning inom hälseneskador och korsbandsskador med randomiserade kliniska prövningar, kvalitetsregisterforskning och systematiska litteraturstudier och metaanalyser.

• Höft- och knäproteskirurgi – Lång tradition av forskning inom höft-och knäproteskirurgi med undersökning av implantatrörelse med RSA-teknik, utvärdering av nya typer av implantat, rörelseanalys och kvalitetsregisterforskning. Nya metoder för att studera implantatrörelse med datortomografibaserad rörelseanalys (CTMA) är under utveckling. Även stort fokus på diagnostik och behandling av protesrelaterade infektioner.

• Ryggens sjukdomar och skador – Inom ryggkirurgin fokus på bland annat undersökning av ryggskador hos unga och idrottare, möjligheter att använda stamcellsterapi för behandling av degeneration, utvärdering av nya behandlingsmetoder, registeranalyser, utveckla ny navigationsmetod för ryggkirurgi, utvärdering av inläkning/lossning av ryggkirurgiska implantat med CTMA/IMA, biomedicinska studier på rygg, utvärdering och uppföljning av endoskopisk ryggkirurgi (SU är det enda sjukhuset med denna kirurgiska teknik och forskning), uppföljning av skoliosbehandling, med korsett el ny operationsmetod sk vertebral body tethering.

• Artroskopiskt behandlingsbara tillstånd – Nationellt ledande inom utvärdering av höftartroskopi för tidiga höftskador samt utveckling av artroskopiska operationerna i knä-, axel- och fotled. Inom området bedrivs radiologiska, kliniska och kirurgiska studier på olika idrottsgrupper med avseende på femuroacetabular impingement syndrom (FAIS), orsakad av cam och pincer, samt dess korrelation till ryggbesvär och skador. Patienter som opereras för cam följs upp i ett kvalitetsregister.

• Ortopediska infektioner och infektionsprofylax – Forskningsområdet fokuserar på teknik och ventilation i operationsmiljön, vård- och omsorgshygien, samt diagnostik och behandling av implantatrelaterade infektioner.

• Frakturbehandling – Inom frakturbehandlingen bedrivs omfattande forskning med utgångspunkt från Svenska Frakturregistret om epidemiologi, behandlingsmetoder och registerbaserade randomiserade studier.

• Broskskador – Nya behandlingsmetoder för broskskador med bland annat broskcellstransplantation och klinisk vävnadsregeneration utvecklas och testas.

• Amputationsskador på extremitet – Forskning, utveckling och klinisk implementering av medicinteknik och behandlingsmetoder för att återställa förlorade känsel- och rörelsefunktioner hos människor som blivit amputerade eller drabbats av nervskador. Här ingår även klinisk uppföljning av benförankrade amputationsproteser.