Göteborgs universitet

Biomaterialvetenskap

Välkommen till ämnesområdet biomaterialvetenskap, som är en unik interdisciplinär forskningsmiljö inom Sahlgrenska akademin. Vi har en internationellt ledande position inom området vävnadsregeneration och integrering av proteser och implantat i mänsklig vävnad.

Kontakt:

Biomaterialvetenskap
Box 412
405 30 Göteborg
Leveransadress: Arvid Wallgrens Backe 20
Besöksadress: Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg

Ämnesföreträdare: Anders Palmquist

Om oss

Vår mission och vårt mål är att generera idéer, kunskap samt vetenskaplig träning för individer inom ämnesområdet. Syftet är att bidra till en hållbar utveckling och förbättrad livskvalitet hos patienter med skador och sjukdomar.

Våra rötter har sitt ursprung i professor P-I Brånemarks forskning om osseointegration* som har revolutionerat global tandvård. Idag består ämnesområdet för biomaterialvetenskap av fyra forskargrupper med olika fokus, men som delar metoder och utrustning. De flesta projekt drivs tillsammans med materialvetare och kliniskt verksamma kollegor.

*Osseointegration: förbindningen mellan levande ben och ytan av ett artificiellt  implantat