Göteborgs universitet

Transplantationskirurgi

Välkommen till ämnesområdet transplantationskirurgi Förutom forskning som berör transplantationskirurgi innefattar ämnet även kirurgiska metoder för behandling av tumörer i lever och gallvägar samt utbildning inom området.

Kontaktinformation

Transplantationskirurgi

Besöksadress: Blå stråket 5, våning 3, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
Postadress: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg
 

Ämnesföreträdare: Per Lindnér

Forskning och utbildning

Forskningen innefattar både experimentell och klinisk forskning 

 • Den experimentella forskningen är inriktat på att finna tekniker för organpreservation* som tillåter att den varma ischemitiden** kan ökas, vilket skulle möjliggöra att fler donatorer blir tillgängliga för donation och bristen på organ minimeras.

 • Den kliniska forskningen fokuserar på att optimera den immunsuppressiva behandlingen***, både för att förbättra resultaten på kort sikt och minska oönskade biverkningar. Det bedrivs även studier av nya läkemedel med syfte att förhindra kronisk avstötning av transplanterade organ

  Tekniken för maskinperfusion av lungor har utvärderats och en multicenterstudie av maskinperfusion av hjärta innan transplantation kommer ledas från verksamheten.

  På tumörsidan studeras isolerad hyperterm perfusion som en metod att behandla uveala melanom (ögonmelanom) en randomiserad studie.

  Nyttan av levertransplantation vid kolorektala (från tunntarm till analkanalen) levermetastaser kommer också utvärderas inom ramen för en randomiserad studie.

  * Det vill säga att hålla borttagna organ levande utanför kroppen inför en transplantation
  ** Varm ischemitid: När en person avlider till följd av cirkulationsstillestånd upphör syresättningen i kroppen och den varma ischemitiden inleds direkt efter döden och pågår upp till 1,5-2 timmar. (Ischemi betyder syrefattig)
  *** I detta fall läkemedelsbehandling som hämmar kroppens immunförsvar så den inte stöter bort det nya organet

Utbildning

Utbildningen fokuserar på kurser för sjuksköterskor inom ämnet transplantation, där kurserna riktar sig mot hela landet.