Göteborgs universitet

Pediatrik

Välkommen till ämnesområdet pediatrik. Vi har länge varit drivande inom klinisk forskning och genomförandet av nyvunnen evidensbaserad säkerställd kunskap både vid Göteborgs universitet och även internationellt. Exempel på forskning är förbättrad neonatalvård, förbättrad överlevnad av cystisk fibros och metabola sjukdomar, genterapi vid svårt neurologsjuka barn och introduktion av rekombinant tillväxthormon efter Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, etc.

Kontaktinformation

Pediatrik
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
416 85 Göteborg
Leveransadress: Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, 416 85 Göteborg
Besöksadress: Rondvägen 10, 416 85 Göteborg

Ämnesföreträdare: Jovanna Dahlgren

Om ämnesområdet pediatrik

Ämnet pediatrik har haft starka pionjärer inom pediatriken, framför allt Birgitta Strandvik, Bengt Hagberg och Petter Karlberg som alla har varit avdelningschefer. De inspirerar fortfarande många forskare att fortsätta i deras fotspår i en anda av vetgirighet, innovation och ledarskap inom nordisk barnsjukvård. Idag är vi drygt ett fyrtiotal seniora forskare och lika många doktorander som bedriver forskning som spänner över alltifrån förebyggande hälsovård, epidemiologiska studier, långtidsuppföljning av sjukdomar till innovativa högspecialiserade behandlingsmetoder inom barnsjukvård.

Ämnet pediatrik har utbildningsuppdrag inom Sahlgrenska akademins olika programutbildningar, t.ex. Läkarprogrammet. Vi erbjuder också uppdragsutbildningar som den inom Uroterapi på 40 hp (se nedan).