Göteborgs universitet

Handkirurgi

Välkommen till ämnesområdet Handkirurgi

Kontaktinformation

Handkirurgi
Besöksadress: R-huset, plan 7,431 80 Mölndal
Postadress: Göteborgsvägen 31, 431 80 Mölndal

Ämnesföreträdare: Anders Björkman

Ämnet handkirurgi har en stark koppling till Göteborg, det var här den första vårdavdelningen för handkirurgi i Sverige etablerades i slutet av 1940-talet med Erik Moberg som chef.

Den mänskliga handen har en komplex anatomi. Handkirurgi är ”glidytornas kirurgi” och handens funktion bygger på ett samspel mellan en mängd rörliga anatomiska strukturer men också på ett samspel mellan de perifera nerverna som styr muskler och förmedlar känsel och hjärnan.

Handen kan ses som ett sinnesorgan
Handen kan ses som – en hjärnans förlängning mot yttervärlden. Händernas förmåga till finmotorik och kraftgrepp spelar en avgörande roll och en handskada eller en sjukdom som drabbar händerna kan skapa stora problem i yrkeslivet och för möjligheterna att uppleva en meningsfull fritid.

Vi är ofta omedvetna om att många vardagliga göromål – som till exempel att knäppa en knapp, låsa upp en dörr eller skriva ett SMS i själva verket är komplicerade precisionsrörelser, som kan vara omöjliga att utföra redan efter en lindrig handskada eller en lindrig sjukdom som drabbar handen. Man skall heller inte glömma handens centrala roll i kroppsspråket och i varje människas kommunikation med omvärlden. Känsel och beröring är det centrala i ett handslag och i en smekning. Den oskyddade handens ständiga exponering mot omvärlden skapar särskilda problem vid missbildningar, ärr eller deformiteter på grund av skada eller sjukdom.

Forskningen fokuserar på
Området har ett flertal olika forskningsinriktningar som bedrivs i nära samarbete med flera områden inom Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet, men också med internationella samarbetspartners. Forskningen fokuserar på;  cerebrala effekter av nervskador i händerna; hur man kan använda hjärnans plasticitet för att förbättra behandlingen av nervskador; handtransplantation och mikrokirurgi; rekonstruktion av handfunktion hos patienter med tetraplegi; artroplastik i handled och hand; Optimal behandling av Dupuytrens kontraktur; behandling av böjsenskador;  virtuell operationsplanering och utformning av patientspecifika såg-och borrguider för skelettrekonstruktion; utveckling  av artificiella händer.

Samverkan
Ett väletablerat samarbete finns också med Center for Bionics and Pain research, CBRP, ett tvärvetenskapligt centrum med de tre parterna Chalmers, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Länk till CBPR (GU).

Även med Sahlgrenska Universitetssjukhusets Center För Avancerad Rekonstruktion av Extremiteter CARE. Vid centret genomförs kirurgisk rekonstruktion för ökad arm- och handfunktion hos individer drabbade av förlamning eller spasticitet efter skador i centrala nervsystemet så som ryggmärgsskada, stroke och traumatisk hjärnskada. Länk till CARE.

Navigate to video: Nervskador i handen påverkar vår hjärna. Träningsmodeller kan hjälpa hjärnan att styra handen igen.
Video (1:35)
Nervskador i handen påverkar vår hjärna. Träningsmodeller kan hjälpa hjärnan att styra handen igen.