Göteborgs universitet

Kontaktinformation

Oto-Rhino-Laryngology
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Leveransadress: Gröna Stråket 9, våning 5
Besöksadress: Gröna Stråket 9, våning 5, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg

Ämnesföreträdare: Caterina Finiza

Här bedrivs en klinisk patientnära forskning inom en rad områden som rör funktions- och sjukdomsområdet öron -näs- och hals. Forskningen sker i nära samarbete med flera andra områden inom Sahlgrenska akademin, samt Sahlgrenska Universitetssjukhuset och i nationell och internationell samverkan. Vi är en av landets ledande kliniker inom ämnesområdet vad det gäller forskning och utveckling.

Här utbildas också årligen över 200 studenter  vid läkarprogrammets Termin 9.

Aktuella forskningsområden

 • Benförankrade hörapparater och osseointegration inom ÖNH
 • Inflammatorisk sjukdom i matstrupen
 • Inflammatorisk sjukdom i de övre luftvägarna
 • Näspolypos
 • Sömnrelaterade andningsstörningar hos barn och vuxna
 • Nationell kvalitetsregister forskning
 • Hälsorelaterad livskvalitet i huvud och halscancer
 • Nutrition vid huvud- och halscancer
 • Markörer vid huvud- och halscancer

Forskargrupper och samverkan

Nationella och internationella samverkanspartners

 • Inom Göteborgs Universitet och Avdelningarna för Neurofysiologi, -Transplantation och Odontologen samt epidemiologiska befolkningsstudier i samverkan med avdelningen för Arbets och Miljömedicin
 • Chalmers tekniska högskola
 • Karolinska Institutet Stockholm
 • Lunds Universitetssjukhus
 • The Woolcock Institute for Medical Research, University of Sydney, Australien
 • M. fl.

Benförankrad teknik
Inom avdelningen för Öron-näs-hals har de senaste 30 åren utvecklingen av den så kallade benförankrade hörapparaten och benförankrade ansikts-epiteser* satt Sahlgrenska Akademin på världskartan inom benledd akustik och osseointegration. Från dessa projekt har också ett industrisamarbete med världens ledande hörapparat tillverkare, Cochlear och Oticon, utvecklats. *epites är en konstgjord ersättning för en kroppsdel.

Benledningsimplantatet BAHA

Ett bra exempel på våra patientnära forskningsresultat är benledningsimplantatet BAHA (hörapparat) som avdelningen utvecklat i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola och Cochlear Ltd. BAHA har idag mer än 100 000 användare världen över.

Avdelningens fokusområden inom forskning och utveckling är
Forskning kring benförankrad teknik i huvud-halsområdet såsom hörapparater, ansikts-epiteser, konstgjorda könsorgan vid könsbytesoperation.

Forskning kring huvud och halscancer:

 • Nutrition
 • Effekter av kirurgi och strålbehandling
 • Livskvalitet

Forskning och utveckling kring övre luftvägsinflammation

 • Behandling av barn med sömnrelaterade andningsstörningar
 • Kvalitetsutfall av kirurgiska ingrepp i näsan
 • Epidemiologiska befolkningsstudier av risk faktorer associerade med övre luftvägsinflammation
 • Hälsoekonomi

Forskning och utveckling kring halsmandelsjukdom och behandling

 • Kvalitetsutfall av halsmandeloperation på barn och vuxna
 • Effekter av halsmandeloperation såsom blödning, smärta
 • Utveckling av kvalitetssystem för uppföljning av halsmandeloperation i andra länder

Forskning och utveckling kring esofagussjukdomar

 • Studier av esoinofil esofagit avseende sjukdomsmarkörer, diagnostik och behandling
 • Studier av kronisk matstrupsinflammation
 • Utveckling av kvalitetssystem för uppföljning av inflammatorisk esofagussjukdom i EU

Övrig forskning kring:

 • Otoskleros
 • Synbanornas påverkan vid hypofyskirurgi
 • Otosalpingit och dess behandling
 • Sömnapné hos vuxna