Bild
Från Medicinareberget till Mount Washington. De tre läkarstudenterna från Göteborg uppe på Pittsburghs kända utsiktsplats tillsammans med nya forskningskompisar: Joseph Giusto (USA), Luigi Jakobsson, Marco Vecchia (Italien), Ebba Olsson och Moa Engström.
Länkstig

Läkarstudenter besökte världsledande forskning i USA

Publicerad

Tre veckor på University of Pittsburgh Medical Center. Vad betyder det för tre svenska läkarstudenter som skriver masteruppsats? ”Det ger motivation och inspiration att vara med läkare från världens alla länder”, säger Moa Engström.

Ebba Olsson, Luigi Jakobsson och Moa Engström håller på med sina examensarbeten, alla tre inom området ortopedi/idrottsmedicin.

I mars vidgade de sina vyer genom att tillbringa tre veckor på University of Pittsburgh Medical Center (UPMC). Där fick de följa ortopediprofessorn Volker Musahl och hans team som forskar på bland annat skador i främre korsbandet, ofta förkortat ACL (Anterior Cruciate Ligament).

I Pittsburgh är de världsledande inom ACL-forskning och därför kändes det självklart att jag skulle dit

– Vi har genomfört ett kort ”observership” där vi främst fått gå bredvid på klinik och operation. Utöver detta har vi även fått vara med på föreläsningar med olika teman inom idrottsmedicin och på ”ACL-möten” där man tar upp senaste forskningen på allt inom ACL-skador. UPMC är världsledande inom just ACL-forskning och därför kändes det självklart att jag skulle dit, berättar Luigi Jakobsson.

Hans uppsats är en systematisk översikt av kliniska utfall av ACL-rekonstruktion hos barn och ungdomar som fortfarande växer.

Doktor Musahl, som även är gästprofessor i Göteborg, fick en egen svensk landslagströja signerad av Moa Engström, Ebba Olsson och Luigi Jakobsson. Väggarna på kliniken i Pittsburgh är täckta av signerade tröjor från kända idrottare som behandlats här.

”Som ett högkvarter för forskning”

Hur upplevde ni forskningsmiljön på UPMC?
– Det känns lite som ett högkvarter för forskning. Det ger en motivation och inspiration att vara tillsammans med läkare från världens alla länder. Projekten känns tillgängliga och i överflöd det är bara att välja vraka. Det är högt tempo och alltid någonting som händer, säger Moa Engström som fokuserar sitt masterarbete på främre korsbandsskador inom judo.

– Doktor Musahls team består av ett tiotal ”research fellows” från olika delar av världen. De jobbar väldigt tätt och varvar klinikdagar med egen forskning. Många deltar i flera projekt samtidigt. Forskningen ligger i stort fokus här och vävs in flera gånger i veckan i det ”vanliga” klinikarbetet. Bland annat i form av ”ACL-möten” och bokklubbar, där även andra publicerade artiklar diskuteras, säger Ebba Olsson.

I sin uppsats undersöker hon om patientspecifika variabler – som exempelvis kön, BMI och ålder – kan fungera som prediktorer för tvåårsutfallet efter bakre korsbandskirurgi.

Operationsdag vid sjutiden på morgonen före dagens första operation. Från vänster Moa Engström, Joseph Giusto, Marco Vecchia, Ebba Olsson och Luigi Jakobsson.

”Världsklass rätt igenom”

Vilka erfarenheter tar ni med er från Pittsburgh som ni kan ha glädje av i framtiden som läkare och forskare?
– Delvis har jag fått ett nytt perspektiv på sjukvårdssystem, som bedrivs helt annorlunda i USA än hemma i Sverige. Kort sagt är det oerhört serviceinriktat, på både gott och ont! Sedan har det även varit en fantastisk erfarenhet att få ha följt doktor Musahl som är världsklass rätt igenom både som människa och läkare, säger Luigi Jakobsson.

– Framför allt kontakterna som man knöt med de andra studenterna/forskarna. Det och hur mycket möjligheter det finns karriärmässigt inom läkaryrket, att det finns en massa olika vägar att gå. Det var också intressant att se hur effektiv sjukvården är på UPMC. De maximerade tiden och patientkontakten och detta tror jag vi verkligen kan lära oss av i Sverige med våra vårdköer. Det fanns inget glapp mellan operationerna eller patienterna, men de fick ändå toppenvård, säger Moa Engström.

Det har väckt tankar om att kanske försöka bygga upp en liknande specialitet här hemma

– Jag tar främst med mig hur olika arbetssätt Sverige och USA har. Doktor Musahl och många i hans team har en idrottsinriktad ortopedisk specialitet som jag tycker är väldigt intressant. Liknande finns inte rakt av i Sverige, men det har väckt tankar om att kanske försöka bygga upp en liknande specialitet här hemma, säger Ebba Olsson.

Göteborgsstudenterna hann också med att besöka Petersen Events Center och se Pittsburgh Panthers spela college-basket.

”En rivstart i forskningen”

Kristian Samuelsson, professor i ortopedi vid Institutionen för kliniska vetenskaper, är handledare för de här tre studenterna under deras examensarbeten.

– Jag har skickat ett flertal doktorander och läkarkandidater till just UPMC i Pittsburgh. Professor Volker Musahl är väldigt framstående inom vårt fält. De har ett väldigt högt tempo och en exceptionell vetenskaplig miljö med ett stort antal gästforskare från hela världen, säger Kristian Samuelsson, och fortsätter:

– Våra studenter får en rivstart i forskningen. De får knyta kontakter med många likasinnade från hela världen och blir inspirerade inför framtiden. De får också se ett annat system och hur det fungerar både forskningsmässigt och kliniskt. Det ger perspektiv som är nyttigt för alla.

Text: Jakob Lundberg