Bild
Bild från EU-projektet ENCANTO:s uppstartsmöte nyligen.
Länkstig

Undersöker om konstruerat brosk kan bli behandling för artros

Publicerad

Ett nyetablerat europeiskt forskningssamarbete ska undersöka om ett konstruerat brosk kan användas för att behandla en vanlig form av artros som ger smärta i framdelen av knäleden. EU satsar totalt 11 miljoner euro på projektet. Forskare vid Göteborgs universitet bidrar bland annat med inkludering av patienter och analyser av resultaten.

Studien testar en behandling mot patellofemoralartros, som ger svullnad och smärtor framtill i knäet. Tillståndet är mycket vanligt. Av alla över femtio år beräknas ungefär tjugo procent ha knäsmärta som beror på denna form av knäartros. Tillstånd utvecklas under lång tid, där brosket mellan knäskålen och lårbenet successivt förändras. Med tiden påverkas ledytorna så att ben skaver mot ben.

Bild
Kristian Samuelsson, professor i ortopedi vid Institutionen för kliniska vetenskaper.

Klinisk prövning

EU-projektet kallas ENCANTO. Det är en multicenterstudie för en dubbelblind, randomiserad klinisk prövning på elva kliniska center i sex EU-länder och i Schweiz. Denna fas 2-studie baseras på tidigare studier genomförda av flera parter inom konsortiet, som lett fram till utvecklingen av den medicinska produkten N-TEC.

– Produkten N-TEC består av konstruerat brosk från skiljeväggen mellan näsborrarna som kombineras med ett kollagenmembran för att skapa ett graft som kan formas och användas för täcka broskdefekten i det drabbade knät. N-TEC formas av den opererande kirurgen och sys fast för att sedan läka in och integreras med omkringliggande vävnad, berättar professor Kristian Samuelsson, som leder Göteborgs universitets medverkan i det stora projektet.

Bild
Alexandra Horvath, anknuten till forskning Institutionen för kliniska vetenskaper

Testas på två grupper

Den nya behandlingen har i tidigare studier testats för patienter med traumatisk knäartros, där patienterna bland annat upplevt att smärtan minskat och att rörelseförmågan blivit bättre, vilket lett till ökad aktivitetsnivå för den enskilda patienten.

– I detta projekt ska behandlingen nu testas för två grupper patienter med patellofemoralartros, som har mildare eller svårare former av artros. Studien har två armar där behandling med N-TEC jämförs med två andra behandlingar i varje arm, säger Alexandra Horvath, som också arbetar inom EU-projektet.

I studiens ena arm jämförs N-TEC med en annan sorts kollagen matrix (AMIC). I andra armen jämförs N-TEC med patellofemoral protes. Behandlingen ska utvärderas både efter det utfall som patienterna själva rapporterar, bilddiagnostiska tekniker, biomarkörer som kan kopplas till kliniskt utfall samt de hälsoekonomiska kostnaderna.

Motsvarande drygt tre miljoner kronor av projektets totala budget går till forskarlaget i Göteborg, som utöver utformning av studien också bland annat kommer bidra med inkludering av patienter. Gothia Forum har varit ett stort stöd för forskarna i planeringen av projektet, då särskilt projektledaren Louise de Verdier.

Text: Elin Lindström

Konsortiet består av nedanstående parter:

KLINISKA CENTER:

 • Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico (FPUCBM), Rome, Italy (coordinator)
 • University of Milan and Ospedalde Galeazzi Spa, Milan, Italy
 • University Hospital Basel/University Hospital Basel, Switzerland (UNIBAS/USB, tillverkare av N-TEC)
 • University Hospital Sveti Duh, Zagreb, Croatia
 • Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Würzburg, Germany
 • University Hospital Würzburg, Würzburg, Germany (UKW, tillverkare av N-TEC)
 • Evangelisches Waldkrankenhaus Spandau, Berlin, Germany
 • Medizinische Universitaet Wien, Vienna, Austria
 • Orthopedic Hospital Vienna-Speising, Vienna, Austria
 • Zeromski hospital Krakow, Krakow, Poland
 • University of Gothenburg/Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden

ÖVRIGA PARTER:

 • CrossKlinik Basel, Basel, Switzerland
 • Maastricht University, Maastricht, Netherlands
 • University of Oulu, Oulu, Finland
 • PROMOVE-BIOTEC GmbH, Germany
 • Videoreha ltd., Croatia
 • TheraCell Advanced Biotechnology, Greece