Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Journalistpanelens undersökningar

Utförliga beskrivningar av undersökningarnas innehåll och resultat presenteras av SOM-institutet. Nedan listas de undersökningar som hittills har genomförts genom Journalistpanelen. Är du journalist och vill vara med i panelen, eller forskare och vill ha med en fråga i en enkät är du välkommen att kontakta oss.

2020

Journalistpanelen 13: Sponsrad journalistik – 2020

Svenska dagstidningar arbetar intensivt för att hitta nya fungerande finansieringsmodeller. Olika former av sponsrad journalistik har blivit en viktig del i detta arbete. Undersökningen fokuserar på i vilken utsträckning detta förekommer på svenska redaktioner och hur journalister ser på sponsrad journalistik. 

Journalistpanelen 12: Namnpubliceringar – 2020

Avväganden kring namnpublicering av brottslingar är en del av en journalists vardag. Journalistpanelens undersökning visar att journalister har en mer restriktiv hållning till namnpublicering än för 20-25 år sedan.

Resultat Namnpubliceringar – augusti 2020

2019

Specialundersökning: Hat och hot mot journalister (3) – 2019

En undersökning från JMG visar att knappt 30 procent av de svenska journalisterna har hotats och att cirka 70 procent har fått motta nedsättande kommentarer under de senaste tolv månaderna. Situationen vad gäller hot ser ut ungefär som vid tidigare undersökningar genomförda 2013 och 2016, men de nedsättande kommentarerna har minskat något sedan 2013 som en följd av såväl individuella som redaktionella åtgärder.

Resultat Hat och hot - augusti 2019

2018

Journalistpanelen 11:i: Datavisualiseringar och nyhetsgrafik – 2018

Datavisualiseringar och nyhetsgrafik är enligt svenska journalister viktiga element för att skapa sammanhang i journalistiken. Relativt få arbetar dock själva med datajournalistik. De vanligaste ämnena som visualiseras genom datajournalistik är politik och brottslighet.

Resultat/nyhetsbrev: Datavisualiseringar december 2018.

Journalistpanelen 11:ii: Samhälle, journalistik och politik, Alkoholopinion – 2018

Undersökningen studerade journalisters bild av alkoholens konsekvenser för individen och för samhället. Journalister har en mer restriktiv hållning i alkoholpolitiska frågor jämfört med allmänheten. Få har dock någon alkoholpolicy på den egna arbetsplatsen.

Resultat/nyhetsbrev: Alkoholopinion december 2018.

2017-2016

Journalisternas trygghetsundersökning: Journalisters utsatthet 2016

I samarbete med kulturdepartementet. Läs mer om rapporten här.

Journalistpanelen 9: Hat och hot mot journalister (2) – 2016

Trakasserier är en del av många journalisters vardag. Undersökning visar att ca 30 procent av de svenska journalisterna har hotats och två tredjedelar har fått motta nedsättande kommentarer under de senaste tolv månaderna.

Resultat/nyhetsbrev maj 2016

2015-2014

Journalistpanelen 7: Samhälle, politik och journalistik 3, Journalistik och marknadsföring – 2015

Enkäten

Journalistpanelen 6: Samhälle, politik och journalistik 2, Hur sköter de sig egentligen? – 2014

Politiker, journalister och medborgare om synen på journalistik och politik.

Resultat

Enkäten

Journalistpanelen 5: Samhälle, politik och journalistik 1, Sociala medier – 2014

Journalisters användning av sociala medier ökar både i tjänsten och för privat bruk. Facebook är mest populärt, medan Twitter har svårt att locka bredare skaror
av användare. Samtidigt uppger journalister att sociala medier minskat i betydelse för det dagliga arbetet.

Resultat/nyhetsbrev januari 2014

Enkäten

Journalistpanelen 3 & 4: Worlds of Journalists – 2014

Journalister bedömer att det egna och redaktionernas inflytande över journalistiken alltjämt är stort samtidigt som vinstkrav, annonsmarknad och publikundersökningar ökat i betydelse de senaste fem åren. Det journalistiska arbetet har också ändrat karaktär med avseende på arbetsbelastning och arbetsmetoder.

Resultat/nyhetsbrev maj 2014

Enkäten, JP 3

Enkäten, JP 4

2013-2012

Journalistpanelen 2: Hat och hot mot journalister (1) – 2013

Studien visar att var tredje har hotats och fyra av fem har fått nedsättande kommentarer under de senaste tolv månaderna.

Resultat/nyhetsbrev maj 2013

Journalistpanelen 1: Etiska dilemman – 2012

Etiska avvägningar är en del av en journalists vardag. Undersökning visar att gränsen mellan den professionella och den privata rollen i många fall är tydlig. Kontroversiella arbetsmetoder bör användas restriktivt och konsekvensneutralitet är inte ett ideal bland svenska journalister.