Bild
Videoomslag Tommy Spaanheden
Länkstig

Konstnärligt kandidatprogram i film

Program
K1BAF
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-7G50A
Programinnehåll
Ansökan stängd

Kort om programmet

Kandidatprogrammet i film syftar till att utveckla filmiska metoder och färdigheter utifrån ett kritiskt, undersökande förhållningssätt. Som student utvecklar du kunskap om hela den filmiska processen där både teknisk färdighet, konstnärlig och teoretisk förmåga ingår.

Om utbildningen

Första året studerar och analyserar du praktiskt och teoretiskt din inställning till begreppet bild. Genom korta praktiska övningar undersöker du bildens och ljudets bidrag till det egna uttrycket och tränar dina färdigheter i att hantera de tekniska redskapen. Vidare tränar du dina färdigheter i avbildning, iscensättning samt din förmåga att bedöma och göra urval.

Under andra året arbetar du med begreppen rum och rumslighet kopplat till idéutveckling, manus, casting och personregi. Detta omsätts i praktik när du genomför ett eget filmiskt projekt. Vidare fördjupas kunskaperna i efterbearbetning där redigering, color grading och ljud ingår.

Under tredje året genomför du en komplett produktion från idé till publik visning. I samband med Göteborg Film Festival presenterar du ditt filmiska arbete för publik för att därefter undersöka möjligheter för det egna verkets visning och spridning. Du skriver också en reflekterande text utifrån ditt eget konstnärliga arbete där du får möjlighet att reflektera över ditt lärande.

Valbara kurser

I flera av de program som ges vid institutionen ingår valbara obligatoriska programkurser. Kurserna syftar till att komplettera kunskaper inom andra konstnärliga praktiker och innehåller möjligheter till att utveckla dina färdigheter och förmågor. Inom de valbara kurserna möter du studenter över ämnesgränserna och mellan årskurserna. Du söker de valbara kurserna utifrån ett årligen fastställt kursutbud.

Lär känna lärare och övrig personal på Enheten för film, fotografi och litterär gestaltning.

Behörigheter och urval

Behörighet

Grundläggande behörighet

Arbetsprov

Här hittar du instruktioner för arbetsprovet till konstnärligt kandidatprogram i film.

More information about Arbetsprov

Urval

Urvalet baseras på arbetsprov och intervju.

Efter studierna

Programmet ger dig en bred grund för att kunna verka självständigt som filmare inom olika verksamhetsområden. Studierna utgår från en breddad syn på filmområdet där nya yrkesroller och möjligheter växer fram i och med den tekniska och samhälleliga utvecklingen. I en visuell värld har de flesta institutioner, företag och offentliga verksamheter behov av att med kameran som verktyg visualisera sin verksamhet. Du kan också bredda ditt yrkesområde till pedagogiska uppdrag kopplat till rörlig bild.

Utbildningen förbereder dig för fortsatta studier på avancerad nivå. På HDK-Valand kan du till exempel söka Masterprogrammet i film.

Så är det att plugga

Undervisningen

Utbildningen ges vid HDK-Valand som även bedriver utbildning och forskning inom design, fotografi, fri konst, konsthantverk och litterär gestaltning. Vi arbetar i en dynamisk tvärkonstnärlig miljö där vi utvecklar våra ämnen, bidrar till nyskapande arbetsformer och öppnar för nya konstnärliga forskningsfält. Studenter på våra filmutbildningar har möjlighet att delta i valbara kurser inom flera de andra ämnena.

Lokaler

På HDK-Valand strävar vi efter att tillhandahålla en så komplett miljö som möjligt, men vi samarbetar även med andra institutioner inom universitetet och externa aktörer.

På Vasagatan 50 i Göteborg, där programmet ges, finns 15 verkstäder för olika material och med teknik och utrustning för bland annat film, ljud och foto. 

Läs mer om lokaler

Studier utomlands