Bild
Studentgrupp i en verkstad
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Konstnärligt masterprogram i film

Program
K2MAF
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-6A50F
Ansökan stängd

Kort om programmet

Det tvååriga masterprogrammet i film är en engelskspråkig utbildning som fokuserar på att utveckla metoder för konstnärlig forskning i och genom utforskande och reflekterande praktiskt arbete tillsammans med lärare och andra studenter och i relation till det omgivande samhället. Inom programmet varvas kreativa praktiker inom film med teori. Detta i en miljö som som uppmuntrat studenterna att uttrycka sin filmpraktik i förhållande till världen: från historiska kopplingar till samtida sociopolitiska frågor.

Om utbildningen

Detta program passar studenter som har ett undersökande och processdrivet perspektiv, eftersom vi inom programmet uppmanar till reflektion kring metoder och sätter utforskandet i centrum för filmskapande. 

Programmet är utformat för att stärka kopplingen mellan teori och praktik. Vi skapar aktivt situationer där praktiken leder till teoretiska frågeställningar och vi uppmuntrar ett undersökande arbete i och genom olika filmpraktiker. Under hela programmet kommer du att lära dig om såväl etiska som estetiska grunder till val inom det visuella materialet. Genom föreläsningar, seminarier och praktiska övningar utvecklar och klarlägger du dina egna intresseområden och din tematik. Du identifierar konstnärliga frågeställningar som är relevanta för ditt filmiska arbete och utforskar metod, process och visualisering i din egen filmiska praktik. I gruppdiskussioner tränar du upp ditt kritiska tänkande i förhållande till ditt eget och de andra studenternas konstnärliga arbete. Genom att medverka i seminarier och aktiviteter i vår forskarmiljö övar du på att placera ditt arbete i ett sammanhang bestående av konstnärlig forskning och praktisk kunskapsbildning.

Under utbildningen kommer du att få möjlighet att presentera ditt arbetet inför en publik och vi förväntar oss att du utnyttjar de många möjligheter som utbildningen skapar och aktivt medverkar i de evenemang som arrangeras av HDK-Valands filmenhet, såsom filmfestivaler, offentliga samtal, utställningar och konferenser.

Valbara programkurser

I flera av de program som ges vid institutionen ingår valbara obligatoriska programkurser. Kurserna syftar till att komplettera kunskaper inom andra konstnärliga praktiker och innehåller möjligheter till att utveckla dina färdigheter och förmågor. Inom de valbara kurserna möter du studenter över ämnesgränserna. Du söker de valbara kurserna utifrån ett årligen fastställt kursutbud.

Lär känna lärare och övrig personal på Enheten för film, fotografi och litterär gestaltning.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Konstnärlig kandidatexamen i film om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Arbetsprov

Här hittar du instruktioner för arbetsprovet till konstnärligt masterprogram i film.

Läs mer om Arbetsprov

Urval

Urvalet baseras på arbetsprov och intervju.

Efter studierna

Masterprogrammet i film kan erbjuda dig vägledning inom professionellt filmskapande och hjälpa dig att utveckla en djupare förståelse för din roll som yrkesverksam filmare. Yrkeskontakter som har knutits under utbildningen har ofta visat sig vara värdefulla och kommer att hjälpa dig i att utveckla en profil som passar dina intressen och målsättningar.

Så är det att plugga

Undervisningen

Programmet är utformat för att främja uttrycksfullt filmskapande och närmar sig ämnet på två sätt: 

  1. Vi betonar forskningsfrågor, metoder och teoretiska frågeställningar i en serie intensiva delkurser som fokuserar på olika ämnen och teman.
  2. Vi stödjer individuellt formulerade frågeställningar. 

Den första infallsvinkeln på ämnet är en förutsättning för den andra, där du kommer att utveckla en individuellt formulerad frågeställning som växer fram under flera terminer och resulterar i ett självständigt filmiskt verk. Du förväntas engagera dig i skrivna texter, presentationer och diskussioner i samband med filmvisningar, och bidra aktivt till programmets lärandemiljö. Vi uppmuntrar också studenterna att lära sig av varandra genom strukturerad feedback och gruppdiskussioner. Vi är måna om ett klimat där ett kritiskt tänkande kan utvecklas samtidigt som din konstnärliga utveckling främjas på ett konstruktivt sätt.

Programmet är ett internationellt masterprogram, vilket innebär att undervisningsspråket är engelska.

Lokaler

På HDK-Valand strävar vi efter att tillhandahålla en så komplett miljö som möjligt, men vi samarbetar även med andra institutioner inom universitetet och externa aktörer.

På Vasagatan 50 i Göteborg, där programmet ges, finns 15 verkstäder för olika material och med teknik och utrustning för bland annat film, ljud och foto. 

Läs mer om lokaler