Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Bilden visar strykning med silikatfärg på en putsad yta.
Strykning med silikatfärg på en putsad yta. Arja Källbom undersökte vattenglas- och silikatfärger i ett gästhantverkarprojekt 2013.
Foto: Arja Källbom
Länkstig

Blir du vår nästa gästhantverkare?

Här hittar du information om hur du ansöker till gästhantverkare och om vilket stöd vi erbjuder.

Ansök senast 15 november

Har du en projektidé? Ett problem du vill lösa i ditt yrkesarbete? En produkt eller teknik du vill utveckla? Ansökan ska göras digitalt och innehålla enkelt cv, kortare personligt brev samt en projektplan. En handledning för att skriva projektplan går att ladda ner här intill. Sista ansökningsdag är 15 november.

 

Årets ansökningsomgång är nu avslutad. Beslut fattas i december om vilka som blir 2022 års gästhantverkare vid Hantverkslaboratoriet.

Ekonomiskt stöd och handledning

Som gästhantverkare får du vetenskaplig handledning samt lön under en till tre månader för att fördjupa dig i en problematik eller frågeställning som rör ditt hantverkliga arbete. Arbetet kan i viss mån anpassas till din arbetssituation. Istället för att arbete tre månader heltid kan du välja att arbeta halvtid under sex månader. Upplägget bestämmer vi tillsammans.

Stöd till forskning är särskilt värdefull för gruppen hantverkare. Hantverkskunskaper upprätthålls oftast i näringsutövande, där utforskande vid sidan av produktionen sällan betalar sig. Hantverkare och hantverksföretag konkurrerar också med kunskap, vilket kan försvåra kunskapsutbyte och gemensam metodutveckling. Gästhantverkartjänsterna syftar till att ge praktiker utrymme att själva utveckla praktiken.

Redovisning av projektet

Gästhantverkarprojekten redovisas på olika sätt, beroende på vad som passar ditt ämne bäst. Det kan bli en kurs, en film, en workshop, en rapport, en tryckt handledning eller något annat som gör att resultaten blir kända och till nytta för fler.

 

 

Har du frågor om gästhantverkar-tjänsterna eller ditt tänkta projekt?

Välkommen att ta kontakt med Hantverkslaboratoriet: helena.kaks@conservation.gu.se