Göteborgs universitet
Bild
Bilden visar strykning med silikatfärg på en putsad yta.
Strykning med silikatfärg på en putsad yta. Arja Källbom undersökte vattenglas- och silikatfärger i ett gästhantverkarprojekt 2013.
Foto: Arja Källbom
Länkstig

Blir du vår nästa gästhantverkare?

Här hittar du information om hur du ansöker till gästhantverkare och om vilket stöd vi erbjuder. Årets utlysning ligger ute med sista ansökningsdag 31 oktober.

Har du en projektidé? Ett problem du vill lösa i ditt yrkesarbete? En produkt eller teknik du vill utveckla? Är du verksam inom bygghantverk, landskapsvård eller trädgård? Kan resultatet av din undersökning bli till nytta inom kulturmiljövården? Passar projektet att dokumentera i form av en kortare film?

Då kan du söka 2024 års gästhantverkartjänst vid Hantverkslaboratoriet.

Ansökan ska göras digitalt och innehålla ett enkelt cv, ett kortare personligt brev samt en projektplan. En handledning för att skriva projektplan går att ladda ner här intill.

Utlysningen av tjänsten hittar du här under Lediga anställningar på Göteborgs universitets webbplats. 

Handledning, lön och filmstöd

Gästhantverkartjänsterna syftar till att ge praktiker utrymme att själva utveckla praktiken. Som gästhantverkare får du vetenskaplig handledning samt lön under 1-3 månader för att fördjupa dig i en problematik eller frågeställning som rör ditt hantverkliga arbete. Viktigt är att det du väljer att arbeta med kan bli till nytta för fler inom kulturmiljövården. Arbetet kan i viss mån anpassas till din arbetssituation. Istället för att arbeta tre månader heltid kan du välja att arbeta halvtid under sex månader. Upplägget bestämmer vi tillsammans.

2024 års gästhantverkarprojekt är tänkt att redovisas i form av en kortare film. Du får stöd av Hantverkslaboratoriets filmare i att producera filmen som sedan publiceras i Hantverkslaboratoriets Youtubekanal.

Hantverkskunskaper upprätthålls oftast i näringsutövande, där utforskande vid sidan av produktionen sällan betalar sig. Hantverkare och hantverksföretag konkurrerar också med kunskap, vilket kan försvåra kunskapsutbyte och gemensam metodutveckling. Därför är stöd till forskning – i det här fallet i form av en gästhantverkartjänst – särskilt värdefullt för gruppen hantverkare.

Har du frågor om gästhantverkar-tjänsterna eller ditt tänkta projekt?

Välkommen att ta kontakt med Hantverkslaboratoriet: helena.kaks@conservation.gu.se