Göteborgs universitet
Länkstig

Konferenser

Hantverkslaboratoriet arrangerar årligen konferenser och nätverksträffar inom våra olika områden.

BICCS

Den internationella konferensen Biennial International Conference for the Craft Sciences (BICCS) genomförs vartannat år med syftet att visa på den bredd av ämnen, källmaterial, metoder, perspektiv och resultat som finns inom det tvärgående området hantverksvetenskap. Konferensen fungerar som en plattform för att kommunicera hantverksforskning över fakultets- och ämnesgränserna. Genom samarbete med Centrum för digital humaniora vid Göteborgs universitets erbjuder konferensen multimodal kommunikation som bjuder in till nya redovisningsformer för hantverksforskning - utöver den traditionella inbjudan till att bidra med forskningsartiklar är det möjligt att bidra med filmade multimediaartiklar, interaktiva tillämpningar, demonstrationer och utställningar.

BICCS webbportal

Byggnadsvårdens konvent

Byggnadsvårdens konvent är en stor branschkonferens som arrangeras vartannat år. Då möts hantverkare, antikvarier, förvaltare och andra i Mariestad för flera dagar späckade med föreläsningar, presentationer och workshops.

Medverkan från branschen

Konventet bygger på medverkan från branschen. Förutom de cirka 500 deltagarna medverkar ett hundratal yrkesverksamma med längre föreläsningar, korta presentationer av pågående eller avslutade projekt och workshops kring olika material och tekniker. Sammantaget brukar konventet ge en rik och inspirerande inblick i vad som pågår runtom i byggnadsvårdssverige.  På senare år har även inslag kring vård av gröna kulturmiljöer letat sig in i programmet. Parallellt med konventet pågår en byggnadsvårdsmarknad. 

Samverkande organisationer

Bakom konventet står flera samverkande organisationer: Svenska Byggnadsvårdsföreningen, Riksantikvarieämbetet, Västra Götalandsregionen/förvaltningen för kulturutveckling, Byggnadsvårdsföretagen och Hantverkslaboratoriet. Arrangemanget har sedan starten varit förlagt till Mariestad där Hantverkslaboratoriet finns, där Institutionen för kulturvård, Göteborgs Universitet bedriver utbildning i bygghantverk, trädgård och landskapsvård och där Dacapo Mariestad utbildar kulturmålare och fönsterhantverkare.

Konventets webbplats

Svenska kulturlandskaps nätverksträff

Nätverket Svenska kulturlandskap fokuserar på traditionella skötselmetoder i kulturlandskapet. Nätverket samlar in och dokumenterar kunskap om olika skötselmetoder som sedan sprids till brukare, entreprenörer, förvaltare och beslutsfattare. Varje år hålls en nätverksträff och flera praktiskt inriktade träffar om landskapsvård i olika delar av landet.

Om Nätverket Svenska kulturlandskap

Trädgårdsmästarkonferens

Nätverket Trädgårdsmästare i historisk miljö fungerar som en kontaktyta för trädgårdsmästare som arbetar praktiskt med vård och skötsel av historiska parker och trädgårdar. Nätverket samlar in och dokumenterar kunskap om olika skötselmetoder och kan initiera metodutveckling och arbetar för att förmedla denna kunskap till brukare, entreprenörer, förvaltare och beslutsfattare. Det sker främst genom en årlig Trädgårdsmästarkonferens men också genom seminarier, föredrag, workshops, filmer, trycksaker och samverkan med andra organisationer eller projekt.

Om nätverket Trädgårdsmästare i historisk miljö