Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Bilden visar en röd tegelvägg
Foto: Linda Lindblad
Länkstig

Gesäll- och mästarbrev

Lärling, gesäll och mästare anger en hantverkares yrkeskarriär och grader av skicklighet och erfarenhet. Hantverkslaboratoriet följer och medverkar i utvecklingen av relevanta provbestämmelser för hantverksproduktion i dagens arbetsliv och för kulturmiljövårdens behov. 

Validering av kompetenser och utfärdande av kompetensbevis som till exempel mästarbrev är viktiga konkurrensmedel för små och medelstora hantverksföretag. Gesäll- och mästarbrev utfärdas av Sveriges hantverksråd genom Stiftelsen hantverk & utbildning i Leksand i samverkan med respektive branschorganisation.

Hantverkslaboratoriet jobbar med branschorganisationer kring utveckling av gesäll- och mästarprov med inriktning mot kulturhistoriskt och restaureringsinriktad hantverkskompetens. En modell för validering utarbetas och hantverksmiljön i Mariestad är en viktig plattform för traditionella hantverkskunskaper och prövningen av dessa.

Ser du ett behov av ett gesäll- och mästarbrev inom din bransch? Hantverkslaboratoriet kan, med hjälp av de nätverk som finns knutna till verksamheten, stödja en sådan process. Kontakta oss: craftlab@conservation.gu.se

 

 

2012 genomfördes för första gången på många år ett gesäll och mästarprov för murare. Branschen har under ledning av SPEF, Sveriges Murnings- och Putsentreprenörer, uppdaterat provbestämmelserna. Hantverkslaboratoriet har samarbetat med SPEF kring utbildnings- och kunskapsfrågor och stöttat i arbetet med att uppdatera provbestämmelserna.

2013 genomfördes en andra omgång mästarprover. Då utfördes proverna på Hantverkslaboratoriet i Mariestad. Inför ett mästarprov behöver du få din ansökan godkänd av branschorganisationen. På SPEFs hemsida hittar du information om hur du går tillväga.

Det nationella nätverket för trädgårdsmästare i historiska miljöer har i samverkan med tidigare trädgårdskoordinator Jeanette Blom utarbetat en beskrivning av vad som är specifika trädgårdsmästarkompetenser för de som arbetar i kulturhistoriska anläggningar. Ett första koncept till provbestämmelser har formulerats och förankrats hos Stiftelsen Hantverk och utbildning i Leksand.

Ansvarig bransch-/yrkesorganisation för gesäll- och mästarbrev i traditionell garvning och andra slöjdyrken är Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund. Läs mer på Hemslöjdens hemsida: https://hemslojden.org/fa-kunskap/gesall-mastare/