Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Nätverk för professionella möten

Att träffas och utbyta erfarenheter är viktigt för utvecklingen av ny kunskap och för att identifiera behov av forsknings- och utvecklingsprojekt för framtiden.

Hantverkslaboratoriet utgör en plattform för professionella möten mellan den privata och offentliga kulturmiljövården samt akademin. Hantverkslaboratoriet verkar för att utveckla entreprenörskap och stödja nätverk för professionella aktörer inom kulturmiljövården för att stärka branschen och ge möjlighet för nya samtal och affärsmöjligheter att uppstå. Hantverkslaboratoriet stöttar företagare inom bygghantverk, landskapsvård och trädgård samt smalare branschnätverk.

Byggnadsvårdens konvent

Byggnadsvårdens konvent har arrangerats fyra gånger i Mariestad sedan 2013. Tillsammans med Västarvet, Byggnadsvårdsföreningen, Riksantikvarieämbetet och sedan 2019 Byggnadsvårdsföretagen har Hantverkslaboratoriet arrangerat den växande mötesplats för yrkesverksamma inom byggnadsvård i Sverige och Norden. Bland de omkring 600 deltagarna under 2019 års konvent fanns representanter för myndigheter och kulturvårdsinstitutioner, antikvarier, hantverkare, näringsidkare, förvaltare, beställare och TV-profiler. Också andelen internationella medverkande var större än tidigare år från bl a Nederländerna, Skottland och Rumänien. 

 Läs mer om konventet 2019 och om planerna för ett nytt 2021.

Byggnadsvårdsföretagen

Byggnadsvårdsföretagen är ett nationellt samarbete mellan regionala föreningar och direktmedlemmar med företag specialiserade mot underhåll och reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.  Medlemsföretag har tillsammans en stor bredd av specialistkompetens och fyller alla funktioner som marknaden efterfrågar; konservatorer, antikvariska konsulter, antikvarisk sakkunniga enligt PBL, arkitekter, materialproducenter, byggnadsvårdsbutiker, tekniska konsulter, specialiserade hantverksföretag och byggföretag med bred kompetens.

Hantverkslaboratoriet har sedan 2011 aktivt arbetat med att stödja byggnadsvårdsbranschens utveckling, bland annat genom att stötta arbetet med att bilda regionala nätverk för företagare inom byggnadsvård och byggnadshantverk. Hantverkslaboratoriet ser att en etablering av fler regionala företagsnätverk samt en nationell sammanslutning är gynnsamt för alla parter, och att de regionala nätverken på ett bättre sätt kan samverka kring frågor om fortbildning, marknadsföring med mera.

Byggnadsvårdsföretagens hemsida

Stolpverk Norden

Stolpverk Norden är ett nätverk som främjar samarbeten, ett forum för utbyte av erfarenheter och en plattform där kompetensutvecklingen inom stolpverk kan öka. Föreningen bildades vid en konferens i Mariestad 2017 arrangerad av Hantverkslaboratoriet i samverkan med ett antal stolpverksbyggare.

Stolpverk Nordens hemsida

Branschstudie

I samarbete med branschorganisationen FIBOR, har en kartläggning av de företag som är verksamma inom området underhåll och reparation av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, det som av många kallas ”Byggnadsvård”, genomförts under 2016. Branschen har inte undersökts eller beskrivits tidigare. En kartläggning har varit angeläget för att kunna ge en bild av en ny, framväxande sektor. I högerspalten finns branschstudien att läsa och ladda ned.

Branschstudie. Företagande inom byggnadsvård 2016.