Göteborgs universitet
Bild
Bilden visar arbete med timmerstockar
Foto: Göran Andersson
Länkstig

Fortbildning för yrkesverksamma

Hantverkslaboratoriets kurser för yrkesverksamma riktar sig i första hand till hantverkare som arbetar inom landskaps-, trädgårds- och bygghantverk. Målet är ökad kunskapsspridning, ökad hantverkskompetens inom kulturmiljövården samt ökat kompetensutrymme för hantverkaren.

 

Kurser för hantverkare

Kurserna syftar till fortbildning. De finns på grundnivå för den som vill lära sig om metoden eller materialet på ett grundläggande vis, samt spetsnivå där lite smalare teman behandlas. Lärandeformen är praktiska övningar uppblandat med diskussioner och teoretiska genomgångar. En kurs omfattar vanligen 16 tim, förlagda på tre dagar (tex torsdag lunch till lördag lunch).

Kurser för beställare

Hantverkslaboratoriet tillhandahåller också kurser för handläggare, konsulter, förvaltare, entreprenörer och antikvarier med uppgift att beställa eller medverka vid hantverksarbeten. Dessa omfattar vanligen en dag och behandlar ämnet utifrån ett beställarperspektiv. Dessa kurser kan innehålla moment av karaktären ”prova-på”.

Kursverksamheten är under uppbyggnad. Har du idéer och önskemål om teman? Maila till craftlab@conservation.gu.se

Kursbank

Följande kurser finns för närvarande i vår kursbank:

Kallmurning I: Skalmur med ojämn skiftgång

Limfärgsmåleri I: Animaliska limmer

Limfärgsmåleri II: Limfärg på limfärg

Maskinhyvlade stickspån

Tegeltak - återlämning av taktegel

Traditionella murverkskonstruktioner I: Murverks- och beklädnadsförband

Traditionella murverkskonstruktioner II: Tillämpad valvgeometri - segmentbåge

 Vill du att vi ska erbjuda någon av kurserna igen? Ställ dig på vår väntelista genom att maila namn samt vilken kurs du vill gå, så meddelar vi dig när vi kommer att erbjuda kursen. Maila till craftlab@conservation.gu.se