Göteborgs universitet
Bild
Bokmässan
Länkstig

CDH på Bokmässan

CDH och forskare anknutna till CDH medverkar med flera punkter på årets Bokmässa, i både Göteborgs universitets monter och på Forskartorget. Hoppas att vi ses där!

Torsdag 22 september kl 14:00–14:20, Göteborgs universitets monter B07:74
Från runstenar till moderna transskildringar
Det finns många fler HBTQI-motiv i den svenska litteraturen än du tror – bara du vet vad du ska leta efter. Hur känner vi igen queera motiv i äldre skönlitteraturs omskrivningar, begrepp, metaforer och bilder? Vad kan vi få syn på i och utanför litteraturkanon? Följ med på queerlitterärt detektivarbete!
Medverkande: Sebastian Lönnlöv och Siska Humlesjö, bibliotekarier från projektet Queerlit, och Maria Hymna Ramnehill, litteraturvetare, journalist och kritiker.
Samtalsledare: Erika Alm, docent i genusvetenskap. 
Arrangör: Göteborgs universitet i samarbete med Folkuniversitetet

 

Torsdag 22 september kl 15:15–15:45, Forskartorget,monterB05:72
Nu digitaliserar vi hela det svenska trycket: men hur, när och varför? 
Kungliga biblioteket och de fem stora universitetsbiblioteken har tagit på sig uppdraget att digitalisera allt som har tryckts i Sverige ända från 1400-talet och fram till i dag. Men hur ska det gå till, när blir det klart och vem ska betala kalaset?
Medverkande: Nina Tahmasebi, docent i språkteknologi, Göteborgs universitet, Lars Burman, överbibliotekarie, Uppsala universitetsbibliotek, Karin Byström, Uppsala universitetsbibliotek och Lars Ilshammar, biträdande riksbibliotekarie, KB
Arrangör: Kungliga biblioteket

 

Torsdag 22 september kl 17:00–17:20, Biblioteksscenen
Vad ryms i Litteraturstaden Göteborg?

I november 2021 utnämndes Göteborg till Unesco City of Literature. Utnämningen bygger på mycket av det som redan finns av litterär infrastruktur i Göteborg och Västra Götaland. Hur ser den ut?
Medverkande: Ylva Gustafsson, Linda Johannessen, Lena Ulrika Rudeke
I samarbete med Litteraturstaden Göteborg

 

Fredag 23 september kl 14:00–14:30, Göteborgs universitets monter B07:74
Matarvspodden: Kristider, prepping och mätta magar
Prepping! Först pandemi, sedan krig i Europa. Vi har bunkrat toapapper och konservburkar. Att maten är livsviktig blir påtagligt i tider av kris. Vad kan historien lära oss om mat och förberedelser i orostider? 
Medverkande: Maria Persson, doktor i arkeologi och kulturarvsforskare, och Elias Mellander, doktor i etnologi och konsumtionsforskare.
Programledare: Lisa Haeger. 
Arrangör: Göteborgs universitet i samarbete med Folkuniversitetet

 

Fredag 23 september kl 14:30–15:30, De litterära sällskapens scen
Läsarnas brev till Selma Lagerlöf

Här berättas om den unika, stora samling brev till Selma Lagerlöf som finns bevarad.
Medverkande: Jenny Bergenmar, Maria Ulfgard
Arrangör: Selma Lagerlöf-sällskapet

 

Fredag 23 september kl 14:40–15:00, Biblioteksscenen
Fick man verkligen skriva så?
Den äldre litteraturen ger oss läsupplevelser, igenkänning och inblick i det förflutna, men hur hanterar vi de åsikter och formuleringar som verkar stötande för en modern läsare?
Medverkande: Paulina Helgeson, Ola Larsmo, Mats Malm
I samarbete med Litteraturbanken

 

Lördag 24 september 14:30–14:50, Göteborgs universitets monter B07:74
Nya vägar till det förflutna – kulturarv och digitaliseringens möjligheter
Hur kan vi i den digitala tidsåldern vaska guld ur historien för att utforma framtiden? Digitaliseringen av det litterära kulturarvet är en fråga om demokrati, öppenhet och tillgänglighet. Den öppnar också för helt nya sätt att utforska stora material. Vilka möjligheter uppstår att läsa vår historia på nytt – med relevans för framtiden? 
Medverkande: Cecilia Lindhé, föreståndare Centrum för digital humaniora, Nina Tahmasebi, ledare för forskningsprogrammet Change is Key!, och Mats Malm, föreståndare Litteraturbanken.
Samtalsledare: David Anthin, doktor i litteraturvetenskap.  
Arrangör: Göteborgs universitet i samarbete med Litteraturbanken och Folkuniversitetet


Lördag 24 september kl 15:40–15:55, Forskartorget
Europas mödrar – de senaste 43 000 åren

Karin Bojs borrar i äldre påståenden om folkvandringar och könsroller, och visar vad den allra senaste vetenskapen kan säga. Resan går från regnskogens schimpanser till Nordens sköldmör. Via neandertal-sex, de första hundarna, den första metallen, de första tama hästarna och ett 5000 år gammalt incestfall på Irland. 
Medverkande: Karin Bojs, tidigare chef för Dagens Nyheters vetenskapsredaktion och Kristian Kristiansen, professor i arkeologi, Göteborgs universitet
Arrangör: Albert Bonniers Förlag
 

Söndag 25 september kl 13:00–13:20, Göteborgs universitets monter B07:74
Fick man verkligen skriva så?
Vårt klassikerarv har varit med och format den litteratur vi har i dag. Den äldre litteraturen ger oss läsupplevelser, igenkänning och inblick i det förflutna – men hur hanterar vi de åsikter och formuleringar som verkar stötande för en modern läsare? Finns det egentligen någon fördomsfri litteratur? 
Medverkande: Ola Larsmo, författare och kritiker, och Mats Malm, ständig sekreterare Svenska Akademien och föreståndare Litteraturbanken. 
Samtalsledare: Paulina Helgeson, redaktör Litteraturbanken.
Arrangör: Göteborgs universitet i samarbete med Litteraturbanken och Folkuniversitetet